Seguridad ciudadana y movilidad

En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, l’Ajuntament d’Inca ha organitzat avui matí tot un seguit de rutes a peu per recórrer la ciutat i visitar els principals punts neuràlgics del municipi, amb l’objectiu d’impulsar una mobilitat urbana més sostenible. «La finalitat d’aquesta iniciativa és promoure els desplaçaments a peu, tot posant […]

En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, el batle d’Inca Virgilio Moreno, la regidora de Seguretat Ciutadana i Trànsit Antonia Triguero i Carlos Martín han visitat les obres que s’estan desenvolupant a la zona de l’avinguda de Lluc i l’avinguda d’Antoni Maura per millorar l’accessibilitat. La finalitat d’aquesta comprovació era garantir el […]

[21/11/2023] Puntuació provisional de la fase de concurs [08/11/2023] Decret 2023-6813 Llista definitiva d’admesos i exclosos [20/10/2023] Decret 2023-2441 Llista provisional de persones admeses **Degut a problemes tècnics amb el servei de correu electrònic, no ha estat possible rebre les peticions de liquidació per participar en el procés selectiu durant els dies 17 i 18 d’agost. […]

[14/02/2023] Relació d’aspirants que han superat el procés selectiu (BOIB núm. 20 14/02/2023) [09/02/2023] Resolució d’al·legacions a la llista provisional de persones aprovades i publicació de la llista definitiva [07/02/2023] Resolució de la batlia per a declarar deserta una plaça de Policia Local reservada a la seva provisió per mobilitat (BOIB núm. 17 07/02/2023) [22/12/2022] […]

[21/03/2023] Nombramiento de personal funcionario de carrera policía local por movilidad del Ayuntamiento de Inca (BOIB núm. 35 18/03/2023) [07/02/2023] Resolución de alcaldía para declarar desierta una plaza de Policia Local reservada a su provisión por movilidad (BOIB num. 17 07/02/2023) [21/10/2022] Resolución de las alegaciones y valoración de méritos, lista definitiva y propuesta de nombramiento […]

L’Ajuntament d’Inca ha incorporat, durant els darrers dies, quatre nous agents a la Policia Local. D’aquesta manera, es reforça i amplia la plantilla del cos de seguretat municipal amb la finalitat d’aconseguir una major estabilitat i, alhora, millorar la seguretat ciutadana. «La seguretat és i serà sempre una de les nostres prioritats. Per això, consideram […]

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat, durant la darrera sessió plenària municipal, el Reglament d’honors i distincions de la Policia Local d’Inca. La finalitat d’aquesta iniciativa és regular detalladament les condecoracions d’aquest cos de seguretat, les quals serveixen d’incentiu per als agents en el compliment de les seves funcions i, així mateix, premien la seva constància, dedicació […]

30/11/2021] Lista definitiva de personas aprobadas [22/11/2021] Lista provisional de personas aprobadas [22/11/2021] Resolución de las revisiones solicitadas al quinto ejercicio [10/11/2021] Resultado del quinto ejercicio (prueba de aptitud psicológica y de personalidad) [04/11/2021] Resultado revisiones cuarto ejercicio y fecha del quinto ejercicio (prueba de aptitud psicológica y de personalidad) [15/10/2021] Rectificación de error en […]

[15/12/2020] Lista del orden de prelación [04/12/2020] Valoración de los méritos [30/11/2020] Lista definitiva de admitidos [16/10/2020] Lista provisional de admitidos [31/07/2020] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 133 30/07/2020) [04/08/2020] Anexos 2 y 3 (Modelos de solicitud y relación de méritos) Bolsín de personal funcionario mediante sistema de concurso, escala de Administración especial, […]

  Recorda! A les vies urbanes camina per la dreta, deixant a l’esquerra els vianants que caminen per l’altre sentit. A les vies interurbanes camina per l’esquerra, per tal de controlar els cotxes que s’acosten i reaccionar a temps en cas de risc. ¡Recuerda! En las vías urbanas camina por la derecha, dejando a la […]

[22/02/2022] Lista definitiva de las personas que han de ser nombradas personal funcionario de carrera [21/05/2021] Relación definitiva de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo [13/05/2021] Calificación de la fase de concurso [25/04/2021] Lista de las personas aspirantes que han superado la fase de oposición [14/04/2021] Resultado del cuarto ejercicio [07/04/2021] Rectificación […]

[02/01/2020] Bases y convocatoria para la cobertura como personal funcionario de carrera de una plaza de Inspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Inca (BOIB núm. 171 21/12/2019)

Des de la Policia Local s’ha posat en marxa una campanya solidària a favor de la Fundació Asnimo. La regidora de Seguretat, Antonia Triguero, juntament amb els comandaments de la Policia i el director de l’ONG, Tolo Márquez, han presentat la nova iniciativa que es realitzarà a Inca. L’acció compta amb 9 punts de venda […]

[26/02/2019] Elaboración del bolsín [19/02/2019] Valoración de los méritos [19/02/2019] Estimación del recurso de reposición [21/01/2019] Lista definitiva de admitidos (Decreto de Alcaldía núm. 2019000097) Se convoca el próximo día 22 de enero de 2019, a las 9.30 horas, en la sala de plenos del Ayuntamiento, a los aspirantes que no han acreditado disponer del nivel B1 […]

La Direcció General d’Emergències i Interior, depenent de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, ha presentat avui la campanya “Amunt la gent valenta!” per  fomentar la incorporació de voluntaris de Protecció Civil a les 54 agrupacions municipals existents a les Illes Balears. Diada de Protecció Civil de MallorcaEl proper cap de setmana, els dies 15 […]

[29/10/2018] Adjudicación definitiva [06/03/2018] Pliego de prescripciones técnicas  [06/03/2018] Pliego de cláusulas administrativas [06/03/2018] Anuncio de licitación (BOIB núm. 29 06/03/2018) Presentación de ofertas hasta el 21 de marzo de 2018

Amb l’objectiu que els desplaçaments i els acompanyaments dels menors als centres educatius d’Inca es facin de la forma més segura possible, la Policia Local ha posat en marxa la campanya «Acompanyaments segurs». Fins a final del mes d’abril es pretén conscienciar a la societat sobre la importància de la prevenció d’accidents a l’entorn escolar […]

[02/03/2018] Adjudicación [05/02/2018] Aclaración de error material (tercer párrafo del apartado “Características de los chalecos”) [01/02/2018] Informe de prescripciones técnicas (modificado) Nuevo plazo de presentación de instancias: hasta el 8 de febrero de 2018 [24/01/2018] Informe de prescripciones técnicas [24/01/2018] Modelo de instancia Presentación de instancias hasta el 2 de febrero de 2018

Oficiales de la Policía Local

diciembre 18, 2017

[26/07/2018] Corrección de la relación de aprobados y del orden de prelación [25/07/2018] Relación de aprobados y orden de prelación [12/07/2018] Valoración de los méritos Los méritos a valorar en la fase de concurso se deberán entregar antes del día 4 de julio de 2018. En ningún caso se tendrán en cuenta los méritos obtenidos con posterioridad […]

[02/01/2018] Declaración de licitación desierta [14/11/2017] Modelo de instancia [14/11/2017] Pliegos de prescripciones técnicas [14/11/2017] Anuncio de licitación y pliegos de cláusulas administrativas (BOIB núm. 139 14/11/2017) Plazo de presentación de ofertas hasta el 29 de noviembre de 2017

Amb l’objectiu de millorar el servei de proximitat que ofereix la Policia Local d’Inca, un agent estarà a l’edifici consistorial en l’horari que aquest està obert al públic. Per part de l’equip de govern s’ha decidit recuperar la figura del policia a l’Ajuntament que fa anys existia perquè pot millorar l’atenció a la ciutadania. «Ja […]

El planter de la Policia Municipal d’Inca passarà a tenir nous efectius amb la recent incorporació de tres agents. Els nous agents han estat rebuts pel Batle, Virgilio Moreno, la regidora de Seguretat, Antonia Triguero i el cap de policia Pep Cañete. «Pel nostre municipi és una bona notícia, ja que el planter és just […]

Mitjançant un acord entre l’Agència Tributària de les Illes Balears – ATIB – i l’Ajuntament d’Inca, la Policia Local té a la seva disposició d’assistents digitals personals – PDA – per a la seva tasca diària. Aquests aparells tenen una connexió directa amb l’ATIB per tramitar els expedients sancionadors en matèria de trànsit i de […]

  • 1
  • 2
Newsletter Image