All posts by: Ajuntament d'Inca

About Ajuntament d'Inca

La iniciativa va estar organitzada per l’Associació de Comerciants amb el suport de l’Ajuntament d’Inca El batle, Rafel Torres, ha fet efectives avui les donacions benèfiques recaptades amb motiu de la Cursa de sa Galleta en favor del col·lectiu de Protecció Civil i també envers el Menjador Social d’Inca. Aquests doblers procedeixen de la inscripció […]

Contractació, per procediment negociat sense publicitat, promoguda per l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Activitat Física de l’Ajuntament d’Inca (OA IMAF) de la prestació del servei de tècnics monitors esportius executors del programa d’activitats dirigides joves/adults, de les escoles esportives municipals (EEM), Dissabtes Actius, Nadal Esportiu i Pasqua Esportiva de l’Organisme Autònom Institut Municipal d’activitat Física. Presentació […]

Aquesta mesura ha estat fruit d’un acord amb el SOIB i es limita a un termini de sis mesos L’Ajuntament d’Inca disposa a partir d’ara i durant sis mesos d’un reforç de 12 persones per a la brigada municipal. El consistori ha contractat durant aquests 2 manobres de jardineria, uns altres 4 de picapedrer i […]

Tothom que sigui empresari o que vulgui ser emprenedor i crear una nova empresa disposarà a partir d’ara d’una ajuda extra per part de l’Ajuntament d’Inca en forma d’assessorament. El batle, Rafel Torres, acompanyat per la regidora de Formació, Maria Payeras, ha presentat avui un recuperat servei d’assessorament empresarial que, d’entrada, s’allargarà fins a final […]

Avui migdia, ciutadans, funcionaris i polítics d’Inca han guardat un minut de silenci en record a les víctimes del terrible accident ferroviari que va tenir lloc ahir vespre a Santiago de Compostel·la. Des de l’Ajuntament enviam la nostra solidaritat a totes les famílies afectades.

L’oferta municipal d’oci per a joves registra 350 inscrits enguany Donar una sortida d’oci als joves d’Inca durant els mesos d’estiu i una solució per a les famílies que fan feina durant les vacances escolars. Aquesta és la doble finalitat que persegueix l’Esportiueig 2013, l’oferta d’oci juvenil que l’Ajuntament d’Inca organitza i que enguany ha […]

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, de dia 26 de juliol de 2013, a les 10 h, amb el següent ordre del dia: Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 28 de juny i 11 de juliol de 2013. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 694 al 783 […]

Documentació: Annexos Estudi econòmic financer Plec de clàusules economicoadministratives Plec de prescripcions tècniques Plec de condicions economicoadministratives (modificat) Plec de prescripcions tècniques (modificat) Anunci de licitació Modificació de la mesa de contractació Correcció d’errada material de l’estudi económic Renúncia de l’Ajuntament a la celebració del contracte