L’Ajuntament d’Inca va posar en marxa a principis de 2022 una campanya de suport al comerç i negocis locals i va destinar 498.000 euros en 33.200 bons de 15 euros de descompte. Així doncs, durant el mes de gener els inquers i les inqueres han tengut preferència i han pogut bescanviar els seus 4 bons «Reiniciam Inca» en els establiments adherits a la campanya.

Ara, durant el mes de febrer, la iniciativa s’amplia per a totes les persones residents a les Illes Balears. D’aquesta manera, cada ciutadà balear disposa d’un màxim de 4 bons de 15 euros de descompte, els quals pot utilitzar fins al 28 de febrer en una única compra o establiment, o aplicar-los en compres o establiments diferents sempre que la compra tingui un valor mínim de trenta euros per cada bon.

«Aquesta campanya neix amb la finalitat d’atenuar les pèrdues econòmiques i socials patides per les petites empreses d’Inca durant la pandèmia i  contribuir a la sostenibilitat financera i al manteniment de l’activitat comercial i empresarial del nostre municipi», assenyala el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Per la seva part, la regidora d’Innovació i Empresa, María José Fernández, destaca que «l’import que hem destinat als bons de descompte Reiniciam Inca ascendeix a la quantitat de 498.000 €, el que suposarà un impacte sobre el flux del consum del municipi d’un milió d’euros. Estam convençuts que aquesta important inversió ajudarà a reactivar el teixit econòmic i productiu d’Inca».

En total, la ciutadania inquera ha consumit ja 15.339 bons, el que suposa un import de 230.510 euros. D’altra banda, destacar que s’han adherit a la campanya 121 autònoms, microempreses i petites empreses, algunes de les quals ja han exhaurit els seus bons. En concret, cada un dels establiments adherits disposa de 276 bons que es bescanviaran al seu domicili. Per tant, cada un dels negocis que participa d’aquesta iniciativa rebrà una subvenció de fins a 4.140 euros.

Un cop finalitzi el mes de febrer, l’Ajuntament d’Inca redistribuirà els bons que no s’hagin consumit de nou entre tots els negocis. Així, aquelles empreses que ja no disposen de bons de descompte podran disposar novament d’un nombre determinat de bons.

Per poder bescanviar els bons, els ciutadans inquers tan sols s’han de dirigir a un dels establiments adherits a la companya i amb el seu DNI ja podran aplicar el descompte de 15 euros en la compra. El llistat de les empreses que participen en la campanya dels bons «Reiniciam Inca» es pot consultar aquí: https://bonsreiniciaminca.com/ca 

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image