Ben aviat, Inca disposarà d’una ordenança municipal sobre la inspecció tècnica d’edificis (ITE). Per aquesta raó el Batle, Virgilio Moreno, i el degà del Col·legi d’Enginyers de camins, canals i ports, Juan Antonio Esteban, han signat un acord de col·laboració per a per difondre, potenciar i facilitar la nova normativa. «L’objectiu d’aquest acord és que el ciutadà tengui a l’abast tota la informació, i que, a la vegada, els col·legiats puguin estar al dia perquè puguin realitzar els informes amb les especificacions tècniques degudes», ha explicat Moreno. A més, Per a la confecció dels informes d’ITE, els tècnics podran fer ús de les fitxes d’inspecció que la institució determini com a model.

enginyers

Al conveni de col·laboració es preveu la creació d’una comissió formada per un representant del Col·legi Professional més dos representants de l’Ajuntament, per tal d’analitzar periòdicament el desenvolupament de l’aplicació de l’Ordenança i proposar les mesures que puguin significar una millora en el seu compliment. Això, suposarà un flux d’informació bidireccional que serà positiu tant pel ciutadà com per la seguretat i revisió dels edificis. D’aquesta manera, des del Col·legi d’Enginyers de camins, canals i ports es comprometen a facilitar al Consistori la informació relativa a les inspeccions tècniques visades que les sigui requerida, sempre que no vulneri el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 sobre protecció de dades de caràcter personal. Cal subratllar que també s’ha pactat el desenvolupament de jornades informatives i cursos oberts a professionals sobre la normativa municipal.

Compartir

ACTUALIDAD

Agenda

Otros

Newsletter Image