La presidenta del Govern de les Illes Balears Francina Armengol, acompanyada del conseller de Mobilitat i Habitatge Marc Pons i del batle d’Inca Virgilio Moreno, ha posat avui la primera pedra d’una nova promoció de 54 d’habitatges de protecció oficial a Inca.

“Aquesta promoció d’habitatge social, que aviat serà ja una realitat, ens permetrà ampliar el parc públic d’Inca. D’aquesta manera, a poc a poc, anam donant resposta a les necessitats reals de la ciutadania i consolidam amb el Govern de les Illes Balears l’aposta per un model que reforci l’accés a l’habitatge”, ha assenyalat el batle Moreno.

La promoció de 54 HPO, de la qual avui s’ha posat la primera pedra, consta de 50 habitatges de 2 dormitoris, 4 habitatges de 3 dormitoris i 54 places d’aparcament. Es preveu un termini d’execució de les obres de 18 mesos, i el pressupost és de 5,5 milions d’euros.

En aquesta promoció es dóna molta importància a l’espai exterior: els habitatges gaudeixen d’un jardí privat a la planta baixa i terrasses en les successives plantes. L’edifici es trobarà totalment inserit a l’entorn urbà i físic on s’ubica. S’organitza mitjançant un eix nord-sud que dóna origen a la construcció de dos volums independents i un espai públic entre ambdós.

Armengol ha valorat l’impuls que s’està realitzant en matèria d’habitatge públic: “La política d’habitatge és clau, és una de les prioritats polítiques que té el Govern perquè tenim molt clares les necessitats reals de la ciutadania.” En aquesta línia, la presidenta ha destacat que tots els habitatges seran de lloguer social, per la qual cosa “les 54 famílies pagaran com a màxim el 30 % dels seus ingressos, de manera que adequam les possibilitats de cada un per garantir tenir un habitatge en condicions”.

Per la seva banda, el conseller Pons ha destacat que el d’avui “no és un acte aïllat ni extraordinari, ja que és l’onzena vegada que iniciam una promoció d’habitatge públic a les Illes Balears”. També ha assegurat que està previst que “aquest any puguem iniciar deu promocions més”, de manera que s’haurien començat a construir 622 habitatges durant el 2020.

Així doncs, aquesta nova promoció de 54 HPO que comença al municipi se suma als 218 habitatges de protecció oficial que es troben en construcció en aquests moments; per tant, hi ha un total de 272 HPO en construcció a les Illes Balears.

Pel que fa a Inca, l’Ajuntament va cedir un gratuïtament a l’IBAVI un altre solar ubicat al carrer de les Marjades, a on es construiran deu habitatges més de protecció pública.

 

 

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image