L’Ajuntament d’Inca està duent a terme la instal·lació d’una nova canonada d’impulsió d’aigua potable des del dipòsit de sa Mina de Lloseta fins a la connexió amb l’anell de distribució ubicat a l’entrada del municipi. La finalitat d’aquesta actuació, que suposarà una inversió de més de 900.000 euros, és continuar millorant el servei i augmentar la seva eficiència.

«Treballam decididament per millorar la rendibilitat i sostenibilitat de la xarxa municipal d’aigua, i amb aquesta nova inversió volem fer una passa més per continuar renovant i modernitzant les infraestructures i instal·lacions, amb l’objectiu de garantir un òptim funcionament i manteniment del servei», assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Actualment, s’estan desenvolupant les obres d’instal·lació de la canonada en el carrer del Puig de Massanella, les quals avancen a bon ritme. En concret, se substitueix l’antiga conducció per una nova fossa de diàmetre 300 i 200 mm, i s’instal·la una nova canonada de PEAD110 que discorre per domini públic, i permetrà proveir el nucli urbà d’Inca i les parcel·les disseminades a l’oest del municipi.

D’aquesta manera, la nova canonada es connecta a la xarxa de distribució d’Inca en dos punts: a l’avinguda del General Luque i al carrer de Francesc de Borja Moll, i es distribueix pel carrer del Puig de Massanella fins al camí Vell d’Inca.

En aquest sentit, cal recordar que avui dia el subministrament d’aigua potable a la ciutat d’Inca es realitza, en part, de l’aigua extreta dels pous situats a les finques des Tancats i sa Mina, situades ambdues en el terme municipal de Lloseta, així com del pou de la plaça del Bestiar d’Inca. Posteriorment, s’emmagatzema en un dipòsit situat a la finca de sa Mina, des d’on és impulsada per una canonada de fibrociment DN-200 fins a l’anell perimetral de distribució d’Inca, i en el seu recorregut alimenta finques rústiques de Lloseta i Inca. A causa de l’envelliment de la canonada es produeixen ruptures freqüents i, atès que gran part del seu traçat discorre per propietat privada, es fa difícil la seva reparació.

«Així doncs, amb aquesta nova conducció es pretén aconseguir que es produeixin menys rompudes i menys fuites i, en conseqüència, una reducció de les despeses de manteniment de la xarxa i una disminució de l’aigua extreta dels pous, que farà que hi hagi una retallada en el cost de l’energia consumida», explica la regidora de Serveis María del Carmen Oses.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image