· Suposa una inversió de 6,4 milions d’euros per a un centre de divuit unitats i capacitat per a 450 alumnes

· L’obra té un període d’execució de quinze mesos i es preveu que entri en funcionament el curs 2024-2025

 

La presidenta del Govern de les Illes Balears Francina Armengol, acompanyada del conseller d’Educació i Formació Professional Martí March i del batle d’Inca Virgilio Moreno, ha posat la primera pedra del nou centre d’educació infantil i primària d’Inca. També han assistit a la presentació el director general de Planificació, Ordenació i Centres Antoni Morante, el gerent de l’IBISEC Miquel Coll i l’arquitecte de l’IBISEC Guillem Quetglas, responsable del projecte, que n’ha explicat els detalls principals.

Tant l’APIMA com l’equip directiu del nou centre han estat convidats a assistir a l’acte oficial, a més de representants dels centres públics del municipi.

La presidenta ha manifestat que «l’escola és l’únic ascensor social perquè garanteix la igualtat d’oportunitats per als nostres nins i nines» i ha assegurat sentir-se «orgullosa pel fet que en els darrers vuit anys els indicadors educatius hagin millorat de manera notable», gràcies a «definir com a prioritària la inversió en educació». Francina Armengol ha afirmat que amb aquest nou centre, «dissenyat des de l’eficiència energètica», es donen «garanties de present i de futur als 450 alumnes que hi estudien», i ha explicat que, després dels esforços realitzats aquests vuit anys en polítiques educatives al municipi, «una de les primeres qüestions que haurem de posar en funcionament la propera legislatura és el nou institut d’Inca».

Per la seva banda, el conseller ha apuntat que «l’educació és la base de futur per respondre als reptes del món que vivim, i ha de ser l’eina per donar-hi resposta. Aquesta inversió és una resposta clara a les necessitats que ara tenim». També ha posat de manifest «l’excel·lent col·laboració entre ajuntament i conselleria per afrontar les dificultats que s’han hagut d’acarar en aquest  projecte. Quan hi ha sintonia les coses funcionen».

Les obres de construcció del nou CEIP d’Inca foren adjudicades per una quantitat de 6.442.317 euros a l’empresa Tecnología de la Construcción y Obras Públicas SA (TECOPSA) i tenen un període d’execució de quinze mesos. Així, es preveu que el centre pugui entrar en funcionament el curs 2024-2025.

Les dites obres són finançades amb fons REACT com a part de la resposta de la UE a la COVID-19, dins de l’objectiu específic de donar resposta a les necessitats d’escolarització dels ensenyaments obligatoris o universals en el marc del dret a l’educació

Aquesta actuació és una de les previstes en el Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023, que pretén respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Balears.

Del Pla actual, s’han invertit a Inca un total de 12.310.986 euros des del 2016, inclòs el nou CEIP d’Inca. Així, s’hi engloben les millores del CEIP Miquel Duran i Saurina, l’ampliació del CEIP Ponent, del CEIP Llevant i de l’IES Berenguer d’Anoia, les millores al CEPA Francesc de Borja Moll, al Centre de Professorat d’Inca i a l’EOEP Inca (equips d’orientació educativa i psicopedagògica), així com diverses actuacions al CIFP Pau Casesnoves.

En l’àmbit de les Illes Balears, des del mes de setembre de 2015 s’hauran invertit més de 120 milions d’euros en infraestructures educatives, que suposen més de 2.000 actuacions en el 95 % dels centres educatius de les Illes Balears. Actualment, ja s’està treballant en el Pla d’Infraestructures 2023-2027.

 

Un nou CEIP a Inca per a més de 450 alumnes

El projecte preveu la construcció d’una escola amb capacitat per a 450 alumnes, més set places a l’aula UECO. Això suposa la posada en marxa d’un total de sis unitats d’educació infantil i de dotze unitats d’educació primària.

El nou centre tendrà una superfície construïda total de 3.580,16 m2, amb tipologia de bloc compacte. Serà una construcció amb criteris de racionalitat, accessibilitat, sostenibilitat i qualitat, segons marquen els requisits de construcció de la Conselleria. Alhora, la projecció del centre serà de sistema modular flexible, amb la possibilitat de modificacions, redistribució interior d’espais i futures ampliacions.

L’escola consta d’un bloc d’aules que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. A la façana sud-est, s’hi situen totes les aules tipus. En canvi, a la façana nord-oest, s’hi situen les aules complementàries, els serveis i les instal·lacions. El bloc de menjador i gimnàs és perpendicular al bloc d’aules i consta d’una sola planta, de manera que deixa un espai de circulació entre tots dos, que configura un dels accessos i comunica amb el porxo de primària orientat a llevant. El bloc d’administració té unes dimensions més reduïdes i també consta d’una sola planta. A la façana sud-est hi ha un porxo per a ús del pati d’infantil.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image