L’Ajuntament d’Inca modificarà l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària per la prestació del servei de recollida, transport, tractament i eliminació de residus, amb la finalitat de premiar els ciutadans que separin correctament els seus residus i compleixin adequadament amb el sistema que s’aplica a la seva zona. D’aquesta manera, s’incrementa la quota bonificada per reciclatge de residus un 10 % més als habitatges generals, habitatges on hi ha recollida porta a porta, habitatges en sòl rústic i habitatges vacacionals.

Així doncs, aquelles persones que actualment no separen els seus residus a casa poden adherir-se al sistema de recollida abans del 30 de desembre, i rebran una bonificació de fins al 30 % a partir del pròxim rebut. D’altra banda, s’incrementa així un 10 % el descompte a les persones que ja tenen una quota bonificada.

En concret, per exemple, un habitatge pagava una quota de 171,24 € el 2017 amb la bonificació va passar a pagar 141,08 € el 2019 i a partir de 2022 pagarà 126,97 €. D’altra banda, un habitatge vacacional pagava abans 40 € per plaça, i ara l’import baixa fins als 29,65 €. Per tant, amb aquest increment de la bonificació la reducció d’ingressos municipals dins l’exercici de 2022 seria de 155.963,61 €, amb les dades de sol·licituds estimades de bonificació de l’exercici de 2021.

«A poc a poc anam millorant les xifres, i cada vegada són més els ciutadans que accedeixen a les bonificacions per separar correctament els residus. Això posa de manifest el compromís dels inquers i les inqueres amb el reciclatge i el medi ambient», explica la regidora de Serveis María del Carmen Oses.

Per la seva part, el batle d’Inca Virgilio Moreno destaca que «amb aquest increment de la bonificació volem premiar les persones que fins ara ho han fet bé i reciclen correctament. A més a més, esperam que el descompte motivi a molts de ciutadans i que se sumin al nou sistema de recollida».

En aquest sentit, cal recordar que l’Ajuntament d’Inca va començar l’any 2018 una implantació progressiva d’un nou sistema de recollida per fomentar la separació de residus i impulsa el reciclatge. Actualment es combinen tres tipus de recollida en el municipi: la recollida porta a porta, la recollida porta a porta mixta i els punts de recollida amb cinc contenidors per a cada una de les fraccions.

Per tant, amb aquest increment de la bonificació la reducció d’ingressos municipals dins l’exercici de 2022 seria de 155.963,61 €, amb les dades de sol·licituds estimades de bonificació de l’exercici de 2021.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image