L’Ajuntament d’Inca va aprovar ahir, durant la sessió plenària ordinària del mes d’octubre, la derogació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per l’ocupació de sòl públic per quioscos i parades de taxi. Aquesta acció s’emmarca en el pla “Reiniciam Inca”, impulsat amb la finalitat de reactivar l’activitat econòmica i social del municipi, i contribuir a pal·liar els efectes derivats de la COVID-19.

“Com hem dit ja des del primer dia, des de l’Ajuntament destinarem tots els recursos al nostre abast per mitigar els efectes que la pandèmia està provocant en la societat i els seus ciutadans. Per tant, l’objectiu d’aquesta mesura, i totes les que hem anat adoptat, és ajudar el teixit econòmic i productiu de la nostra ciutat”, explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

D’aquesta manera, durant el pròxim any 2021  els taxis i quioscos de la capital del Raiguer no hauran de pagar la taxa municipal per ocupació de la via pública. Així mateix, durant aquest any 2020, el consistori inquer retornarà també la quantitat proporcional del tribut al període en què no hagin pogut desenvolupar la seva activitat.

En aquest sentit, cal recordar que l’Ajuntament d’Inca ja va aprovar, el passat mes d’abril, la derogació de l’Ordenança fiscal de la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires. Per tant, durant el 2020 només es liquida el període de l’1 de gener al 13 de març als bars, cafeteries i restaurants per la instal·lació de les seves terrasses. D’altra banda, pel que fa al padró de mercats, s’ha retornat també la quantitat proporcional al període en què no han pogut participar del mercat. A més a més, el paquet de mesures  realitzat en el marc del pla “Reiniciam Inca” incloïa la reducció del rebut de fems a tots aquells locals i comerços que es veren afectats per les restriccions establertes durant el confinament i no pogueren desenvolupar la seva activitat durant l’estat d’alarma.

“Davant la complicada situació que estam vivint a causa d’aquesta crisi sanitària i econòmica, des de l’Ajuntament estam tenint la capacitat de poder gestionar els recursos públics amb els objectius d’ajudar els més necessitats i reactivar l’economia inquera”, destaca Moreno.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image