L’Ajuntament d’Inca ha posat en marxa un contracte de subministraments per a l’adquisició de 3.000 comptadors més amb tele-lectura per al servei d’aigües municipal. L’objectiu és, a poc a poc, anar modificant tots els dispositius per impulsar un major control i optimitzar la gestió i el consum.

«Durant els darrers anys hem anat realitzant importants inversions per anar millorant la xarxa municipal d’aigua. La renovació dels comptadors per dispositius intel·ligents ens permet optimitzar el servei que s’ofereix als ciutadans i al mateix temps dur a terme una gestió eficient d’un recurs tan escàs i vital com és l’aigua.», explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així doncs, el consistori adquirirà i instal·larà 3.000 nous dispositius digitals per renovar el parc de comptadors actuals d’aigua, els quals se sumen als més de 2.000 que hi ha ja en funcionament. Els nous sistemes que s’implementaran permeten la gestió de consums en temps real, facilitant i eliminant la possibilitat d’errades humanes en la presa de lectures. D’aquesta manera, es millora l’atenció als abonats, es minoren les despeses i, el més important, s’estalvia aigua disminuint les pèrdues d’aquest element tan essencial.

Amb aquests sensors intel·ligents, les lectures es realitzen a través d’un smartphone i les dades es registren automàticament a la plataforma. El programa ofereix dades de consum, direcció i dades del client, núm. de sèrie, model de comptador, alarmes, hora en la qual s’ha pres la lectura i altres paràmetres del comptador, els quals possibiliten optimitzar la gestió de l’aigua. Aquesta informació permet, per tant, poder fer un seguiment precís del funcionament del comptador, control de subministraments de consums, així com reduir els períodes de lectura i facturació. Els comptadors digitals disposen d’un sistema d’alarmes per detectar fugues, que permeten conèixer si hi ha una avaria o s’està produint un consum massa elevat.

El valor estimat del contracte de subministrament de 3.000 comptadors amb tele-lectura és de 290.000 euros, IVA inclòs. Destacar que l’Ajuntament d’Inca gestiona el servei domiciliari del subministrament d’aigua i duu el manteniment de la xarxa, lectura i facturació de l’aigua registrada pels comptadors existents en el municipi. Actualment, ja hi ha 2.187 instal·ladors digitals i es preveu que, a poc a poc, es vagin renovant tots els dispositius.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image