Durant els pròxims dos mesos, l’Ajuntament d’Inca farà una inversió de 99.000 euros en tres projectes de millora de camins rurals del municipi. Aquesta acció va emmarcada dins el pla de millora d’aquestes vies que donen servei no només a habitatges sinó també al sector agrícola i ramader. El Batle d’Inca, Virgilio Moreno, acompanyat pel regidor de Model de Ciutat, Andreu Caballero, han visitat la primera actuació al camí del Rasquell, al principi de la seva confluència amb la carretera de Llubí. «Gràcies al recent treball d’identificació de camins públics i privats de la nostra ciutat, anam fent una feina continuada d’aquestes vies que donen servei a un bon nombre de veïns i veïnes», ha explicat Moreno.


Al llarg de les pròximes setmanes es durà a terme l’asfaltat d’un total de 10.076 metres quadrats. El projecte, a més del mencionat tram del camí del Rasquell, contempla l’actuació al camí de Llubí a Sencelles i el Camí de Can Mairata. Les tres vies tenen en comú que feia molt temps que no havien tengut cap intervenció. I algun tram és la primera vegada que rep una millora.

Prèviament a la feina d’asfaltat es procedirà a fer una regulació del ferm per tal d’anivellar el camí i eliminar tots els clots que es puguin trobar. En el cas de la zona que és la primera vegada que s’intervenen, la primera acció consistirà a adequar la base de la via amb una capa d’àrid compactat. També es realitzarà una intervenció als marges i dels laterals dels camins per eliminar la vegetació de manera manual i sense cap herbicida. Igualment es durà a terme una tasca de poda de tot l’arbrat de la zona. Una vegada feta tota l’adequació, es farà l’asfaltat i l’anivellament que afecti les tapes dels embornals, pous i arquetes. «A principis del mes de setembre estarà assentada tota la tasca i ens posarem a dissenyar l’adequació de noves vies rurals del nostre municipi, ja que cal recordar que als darrers anys s’ha intensificat una activitat com és el cicloturisme», ha dit Caballero.

Compartir

ACTUALIDAD

Agenda

Otros

Newsletter Image