L’Ajuntament d’Inca inicia un nou pla de manteniment de camins rurals del terme municipal, als quals es duran tasques de millora durant les pròximes setmanes. El pressupost total per a la realització d’aquestes és de 266.960,73 euros.

«Tenim l’objectiu de continuar assolint millores a tots els indrets del nostre municipi perquè estigui en les millors condicions possibles per a la ciutadania, donant resposta a les seves necessitats. Per això, desenvolupam sempre seguit tasques d’asfaltatge dels carrers del municipi i de manteniment i millora de tots els espais públics, com són els camins rurals a banda dels carrers», declara el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Les obres de manteniment consistiran bàsicament en la neteja, el desbrossament i la poda dels laterals de tots els camins relacionats, l’anivellament i la reposició de paviment asfàltic d’alguns camins existents i ja pavimentats amb anterioritat, però que necessiten millorar el seu estat.

D’aquesta manera, els camins objecte de l’actuació són els següents: camí Vell de Biniamar i ramal mina de Sant Tomàs, camí des Putxet d’en Reure, camí de ses Cimenteres o camí de Son Estaràs, camí de ses Veles, camí de Son Bosc, camí Vell de Muro a Lluc o camí de Son Vivot i camí Vell de Llubí. Pel que fa als camins que es repavimenteran, són el camí Vell de Biniamar, el camí des Putxet d’en Reure i el camí de ses Cimenteres.

En els camins subjectes a les actuacions, als laterals hi ha mala herba, i és necessari per a un correcte manteniment procedir a la neteja, el desbrossament i la poda dels seus laterals. A més, alguns d’ells tenen el paviment asfàltic en mal estat i en molts punts han perdut la seva capacitat portant i mostren zones blanes que han de sanejar-se, de manera que el nou ferm quedi ben assentat.

Així, amb aquest nou contracte de millores de camins rurals, l’Ajuntament d’Inca continua desenvolupant un pla estratègic integral de millora de les vies públiques del terme municipal d’Inca, amb la finalitat de mantenir i garantir el seu bon estat. Durant els darrers mesos i els anys anteriors ja es varen dur a terme diferents actuacions a diverses vies del municipi i alguns camins rurals.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image