Durant els darrers mesos una consultoria ha anat analitzant el tradicional mercat dels dijous d’Inca i, en paral·lel una comissió formada per placers, comerciants i Ajuntament ha analitzat tota la informació. De tot això ha sortit un full de ruta que el Batle, Virgilio Moreno juntament amb la regidora del Mercat, María José Fernández i els membres de la comissió han presentat públicament. L’objectiu marcat per tots és revitalitzar i potenciar per aconseguir atreure més visitants. “De l’anàlisi fet pels professionals es veu que hi ha un estancament d’usuaris, inclús una baixada en algunes èpoques de l’any, però a les enquestes es veu que si hi ha una sèrie de millores, la tendència es pot girar”, ha explicat Fernández.

mercats_noupla

De l’estudi s’extreu que el perfil de l’usuari és una dona inquera de més de 45 anys que fa una compra, habitualment, cada dijous. Aquest fet marca que la política a dur cap endavant és obrir el mercat a nous usuaris introduint canvis estructurals i d’imatge. Així es veu la necessitat d’un nou concepte de mercat que vagi més enllà de la venda de producte i que esdevingui un dels motors de la promoció econòmica, turística i comercial d’Inca. Ha de ser un mercat que fomenti el producte de proximitat. “El mercat ha de ser un espai que fomenti el passeig, els circuits de compra, els comerços i els restaurants; en definitiva que sigui un autèntic llos d’atracció de visitants i motor de l’economia d’Inca”, ha dit Moreno.

Amb tot, les recomanacions van cap a redissenyar una nova distribució comercial del mercat més enfocada a la forma de compra del consumidor. Així es preveu la creació d’un mercat d’hivern i un d’estiu. “Tant l’afluència de placers, com de compradors, està clarament diferenciada, per això es crearà pròximament una distribució coherent de llocs segons línies de venda i una extensió reduïda a l’hivern i més ampliada als mesos d’estiu”, ha contat Fernández. Per exemple, es consolidaran zones només de fruita i verdura a la zona de la plaça d’Orient o es crearà una zona de benestar a la plaça de Santa Maria la Major. L’objectiu és crear zones consolidades i delimitades de productes que facilitin el procés de compra i la localització.

A més es començaran a implementar, ben aviat, la delimitació, la identificació i la senyalització comercial del mercat i dels seus diferents eixos i espais comercials. Tot això, sense deixar de banda una millora de la connectivitat del mercat que fomenti una major predisposició a l’estada al mercat, al passeig i a la compra en les seves parades. “Finalment es realitzarà una inversió en comunicació i promoció per tenir una presència regular a diferents canals; i la primera acció serà, abans de final d’any, presentar una marca del mercat”, ha declarat Fernández.

Compartir

ACTUALIDAD

Agenda

Otros

Newsletter Image