L’Ajuntament d’Inca ha reforçat l’àrea de Serveis Socials per poder assumir, amb garanties, les polítiques socials i poder atendre totes les sol·licituds, que han incrementat a causa de la crisi sanitària i econòmica generada per la COVID-19. D’aquesta manera, en primer lloc, durant els darrers mesos s’ha anat incorporant nou personal, d’acord amb les noves necessitats que s’han generat. Així doncs, actualment la plantilla de Serveis Socials ha augmentat amb la incorporació de quatre noves persones: dues treballadores socials, un psicòleg i una tècnica de grau mitjà.

En segon lloc, pel que fa al pressupost, enguany la partida per a Serveis Socials i Promoció Social s’ha incrementat un 8% fins a arribar als 2.135.273,22 euros. Tot i això, el batle d’Inca, Virgilio Moreno, ha destacat que “continuarem treballant per consolidar convenis amb entitats socials i potenciar nous acords amb les institucions supramunicipals que millorin l’atenció primària i social al nostre municipi”. En aquest sentit, cal recordar que durant el 2020, l’Ajuntament d’Inca va anar adaptant el pressupost d’acord amb les necessitats i demandes que es produïen a causa de la situació generada per la pandèmia. Les modificacions de crèdit aprovades han permès centrar esforços i poder ajudar els sectors més afectats per la crisi.

D’altra banda, s’han augmentat també els programes socials per poder fer front a la crisi i atendre els col·lectius més vulnerables. El passat mes d’abril, l’Ajuntament d’Inca va habilitar el punt d’informació únic enfront de la COVID-19 (PIU), que es mantindrà fins que sigui necessari. Aquest servei d’atenció a la ciutadania ofereix informació sobre totes les ajudes econòmiques i socials vigents per fer front a la crisi provocada per la pandèmia.

Així mateix, s’ha posat també en marxa un sistema de targetes moneder per poder comprar aliments, articles d’higiene personal i productes essencials de neteja. D’aquesta manera, les persones poden adquirir de forma directa productes de primera necessitat i tenen accés a aliments frescs i de qualitat per tal de garantir el manteniment d’una alimentació equilibrada i saludable.

Actualment, l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Inca disposa de 2.004 expedients actius. Abans de la crisi generada per la COVID-19, n’hi havia 1.635. D’altra banda, pel que fa a les ajudes econòmiques, la mitjana mensual ascendeix a 27.000 euros, mentre que anteriorment la mitjana era de 7.000 euros. Aquestes ajudes estan destinades majoritàriament a pagament d’hipoteca i/o lloguer i pagament de subministraments. Així mateix, durant 2020 s’han carregat 563 targetes bàsiques. Finalment, pel que fa a les ajudes directes d’alimentació, actualment s’atenen unes 1.600 persones, respecte de les 300 persones que s’atenien abans.

“Des de l’Ajuntament d’Inca, estam preparats per donar cobertura als inquers i inqueres que pateixin una situació més vulnerable i garantir que tothom tingui cobertes les necessitats bàsiques”, explica la regidora de Serveis Socials i Nova Normalitat, Maria Antònia Pons.

Per la seva banda, Moreno recalca que: “destinarem tots els recursos humans, materials i econòmics que tinguem al nostre abast per garantir que no deixam ningú enrere i intentar pal·liar la situació provocada per la lluita contra el coronavirus”.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image