Sota el tìtol “X edicions, 10 artistes”, INCART arrancarà el pròxim divendres 20 de maig amb una retrospectiva de deu obres d’artistes que han participat en les darreres edicions de l’esdeveniment cultural de la capital del Raiguer. “Arribats a aquesta xifra, creim que és important fer la vista enrere, no tan sols per veure’n l’evolució, sinó també per agrair a tots els que han col·laborat la seva aportació i, entre tots, mirar cap al futur”, ha declarat Antoni Rodríguez, tinent batle de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, qui ha estat acompanyat pel batle Virgilio Moreno, el col·lectiu Inquietart i diversos artistes durant la presentació del festival.

INCART PRESENTACIO

Pintura, collage, dibuix, gravat, escultura, escultura arquitectònica, fotografia, videoprojeccions, instal·lacions, projectes socials, performances, música i lectures dramatitzades de 48 artistes a 8 espais. Aquesta és l’oferta artística que es trobaran les persones que s’apropin fins a Inca entre el 20 de maig i el 3 de juny. “Enguany tenim una mostra molt variada de la producció artística actual i, a més, feim palès que la col·laboració pública i privada dóna uns fruits molt positius per a la cultura”, ha explicat David Campaner, portaveu de l’associació Inquietart.

En aquest sentit, la X edició d’INCART inclou diferents novetats amb un nucli comú: consolidar l’esdeveniment. Així, en primer lloc, es commemora la X edició a través d’una exposició col·lectiva a Sa Quartera Centre d’Art, un lloc emblemàtic per a l’art a la ciutat. Si a cada edició se cedia aquest espai a un artista, en aquesta ocasió seran deu els artistes –que han participat en les deu edicions– que mostraran amb la seva obra la línia de treball d’INCART. És a dir, es pretén resumir tant la confluència de tècniques i disciplines així com l’aposta per artistes amb una àmplia trajectòria i també per aquells que emergeixen en el panorama artístic.

En segon lloc, en les diferents edicions INCART s’ha projectat cap a l’estranger a través de la participació en diferents esdeveniments similars; en aquesta ocasió no se cenyeix únicament a dit objectiu, sinó que es vol conferir vitalitat a la mostra tant a l’illa com fora d’ella. El Casal de Cultura Can Gelabert (Binissalem) és un dels punts en els quals perviurà INCART després de la seva clausura, ja que es realitzarà una selecció d’artistes d’aquesta edició, duta a terme per la comissió d’INCART i Can Gelabert, per exposar els seus treballs en una mostra col·lectiva el febrer de 2017 a les seves dependències. Alhora, Can Gelabert serveix de pont amb la WEP Fundation (Holanda) per tal de generar un projecte de futur, en què artistes d’aquesta edició, seleccionats per la fundació, residiran i exposaran els seus projectes a les seves instal·lacions, i artistes propis de la Fundació, que han treballat a la seva seu, exposaran els seus treballats a la XI edició d’INCART en el 2017.

Unes altres de les novetats que s’aferma en aquesta edició és el desenvolupament d’una agenda d’actes que van des de xerrades o col·loquis a visites guiades o tallers. Aquests últims impartits en el Claustre de Sant Domingo d’Inca o a Can Gelabert, Binissalem.

Cal recordar que INCART neix de la col·laboració del col·lectiu Inquietart i l’Ajuntament d’Inca. Enguany el pressupost és de 5.000 euros, que en part es reinverteixen en projectes artístics com poden ser fires similars, residències artístiques, tallers… que donen a conèixer INCART. “Aquest esdeveniment s’està convertint en un motiu per visitar la nostra ciutat i col·locar-la al mapa cultural illenc. A més, estam a una edició a la qual podem mirar al futur i marcar-nos nous objectius com la internacionalització”, ha comentat Moreno. En aquesta X edició es comença a col·laborar i a generar relacions amb altres espais. Can Gelabert, a Binissalem, és el punt de contacte amb la WEP Fundation.

Cal recordar que, INCART neix al 2007 amb un objectiu bàsic: acostar l’art als ciutadans. Amb aquesta finalitat es convida els visitants a entrar tant en espais públics com privats a on es puguin observar diverses propostes artístiques. Així, la intenció és que el públic interaccioni amb l’art contemporani a través de les diferents possibilitats plàstiques actuals.

Aquest projecte va ser creat per un equip amb la col·laboració tant de l’Ajuntament d’Inca com d’espais privats així com participació directa d’artistes. Però, amb la finalitat

de donar continuïtat i resposta al creixement de la iniciativa, es va formalitzar per comptar actualment amb la participació directa de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca i de l’associació Inquietart, que uneixen esforços per tal de millorar i adaptar cada edició a les necessitats actuals de l’art.

Els artistes d’aquesta edició són els següents: Llorenç Ramis, Bastian Moser, Asier Guerrero (Dio), Núria Sánchez Pascual, Glòria Regal, Jorge Cabral, Abraham Calero, Gabriel Grau, Jan Doms, Antoni J. Fluxà, Marcos Juncal, Maria Eufrina Ramis, Ana del Valle Ojeda, Alexandre Coll, Eco Transformers, Joan Oliver, Blanca Alonso, Dos Monos
Félix Coll, Felip Caldés, Francisco García, Wai Kit Lam, Toni Salom, Aina Ferriol, Diego Joaquín Hernández Pérez, Curro Viera, Eulàlia Martorell, Lluis Vidaña, Óscar Ribeiro
Leticia Maria, Victoria García Masdeu, Fundació Es Garrover, Teatreintim.com, Steven Vives, Marta Pujades, Alexandra Cabrer, Joan de la Creu Sanz, Fernando Soberats, Sebastián Beyró, Maria Torrens, Yolanda Adrover, Joan Vallespir, Miquel Mesquida, Tatiana Sarasa, Mar Agüera, David Martin, Marian F. Moratinos,

Compartir

ACTUALIDAD

Agenda

Otros

Newsletter Image