L’Ajuntament d’Inca ha aprovat la concessió del contracte de serveis consistent en la gestió i explotació dels aparcaments existents en la plaça de Mallorca i la plaça d’Antoni Mateu d’Inca a la UTE Fundació Es Garrover Estel de Llevant. «La finalitat d’aquesta adjudicació és fomentar la plena inclusió de les persones amb discapacitat en l’àmbit social i laboral mitjançant el desenvolupament d’un projecte d’inserció», destaca el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Així doncs, a partir d’aquest mes de juny la Fundació Es Garrover és l’encarregada de gestionar els dos aparcaments públics. D’aquesta manera, durant els pròxims quinze anys, que és el termini previst de la concessió, desenvoluparà un projecte d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat per trastorn de salut mental.

Per tant, l’objectiu d’aquesta iniciativa és generar noves oportunitats i crear llocs de feina de qualitat per tal d’oferir una font de suport a persones amb trastorn mental i acompanyar-les en els seus itineraris laborals i formatius. En concret, està prevista la contractació de vuit operaris de vigilància i supervisió dels aparcaments, i dues persones com a operàries de neteja.

«Entenem aquest projecte com una peça més de l’engranatge per encaminar-nos a la rehabilitació psicosocial, és a dir, el conjunt d’intervencions i suports amb l’objectiu essencial d’ajudar la persona amb trastorn mental a recuperar o adquirir les capacitats i habilitats necessàries per al desenvolupament d’una vida quotidiana en comunitat de la manera més autònoma i digna, així com en l’acompliment i maneig de les diferents funcions socials i demandes que suposa viure, treballar i relacionar-se», explica el gerent de la fundació Es Garrover Pere Quetglas.

La Fundació Es Garrover aposta per potenciar alternatives per a la inserció laboral de les persones, afavorir la inserció en el mercat ordinari, en el mercat protegit, quan sigui necessari, realitzant itineraris de professionalització. D’altra banda, treballen per aconseguir un màxim nivell d’autonomia, utilitzant la metodologia de treball amb suport (TAS), i una plena igualtat d’oportunitats per a tot aquest col·lectiu. Es tracta que aquestes persones puguin gaudir del seu dret a la dignitat, d’un tracte equitatiu i d’una plena independència vital, així com d’una participació efectiva en la societat en la qual estan integrades.

Està demostrat que el treball és una eina terapèutica destacable en el procés de rehabilitació psicosocial de les persones que tenen un trastorn mental, i una de les eines més importants d’apoderament de la persona i de lluita contra l’estigma social. Les dades a l’àmbit del mercat laboral indiquen que l’estigma existeix, dificulta i condiciona el dia a dia de les persones amb problemes de salut mental, que, a més, acostumen a patir dificultats extres a l’hora de trobar una feina.

La Fundació Es Garrover treballa des de 2005 per la inserció social, laboral i comunitària de persones amb un trastorn de salut mental a les zones del Raiguer, Nord i part del Pla de Mallorca amb un equip format per una trentena de professionals que desenvolupen programes i serveis en els quals han participat més de 200 persones en el 2020.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image