L’Ajuntament d’Inca ha incorporat al servei de Policia Local un dron com a recurs addicional per reforçar la seguretat ciutadana i la vigilància del municipi i els espais públics, tant de la zona urbana com dels polígons i la zona rural.

«La seguretat ciutadana és, des del primer dia, una de les nostres prioritats. Per això, hem fet un esforç important per ampliar els recursos de la Policia Local, tant humans com tecnològics. De segur que aquesta nova eina serà molt útil per millorar la vigilància en el nostre municipi i dur a terme tasques de prevenció», explica el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Així doncs, a partir d’ara, es podrà fer servir aquest dispositiu aeri no tripulat per a finalitats molt diferents, com per exemple el control del trànsit o de grans concentracions de persones. D’altra banda, el dron estarà a disposició de totes les àrees municipals, atès que també pot resultar d’utilitat per comprovar i garantir  el compliment de les ordenances.

Per poder posar en funcionament el servei, de forma paral·lela s’ha format la plantilla i els agents especialitzats han hagut de realitzar una instrucció específica per tal d’adquirir els coneixements necessaris per fer servir el dron en tasques policials.

Cal destacar que el servei de vigilància amb dron de la Policia Local d’Inca ja està actiu i que s’ha utilitzat, per exemple, durant els darrers concerts que s’han celebrat a Inca. D’aquesta manera, es va poder controlar el trànsit, l’estat dels aparcaments i les aglomeracions de persones fora del recinte, entre altres.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image