L’Ajuntament d’Inca ha adquirit un camió amb cistella elevadora de 16 m i una excavadora de 1.900 kg, que donaran suport a totes les seccions de la Brigada Municipal. A més a més, en els pròxims mesos, arribarà un altre camió amb sistema multilift dotat de diferents caixes.

«Continuam apostant per anar millorant i modernitzant la flota de vehicles municipals, per tal d’adaptar els recursos a les necessitats que sorgeixen i, alhora, que tots i totes les treballadores puguin desenvolupar la seva feina en unes òptimes condicions», assenyala el batle Virgilio Moreno.

Així doncs, el nou camió permetrà realitzar actuacions a major alçada que l’actual camió cistella (1 2m). Aquest nou vehicle ve dotat de mecanismes d’emmagatzematge, seguretat i ergonomia, amb la finalitat de millorar les feines diàries de la Brigada Municipal d’Inca.

D’altra banda, l’excavadora de 1.900 kg amb diferents complements permetrà donar suport a totes les seccions de la Brigada amb culleres de diferents dimensions, arrabassadora i martell hidraùlic.

De forma paral·lela, es durà a terme una formació al personal perquè tenguin un coneixement exhaustiu del funcionament i manteniment del camió i l’excavadora.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image