L’Ajuntament d’Inca ha declarat d’especial interès o utilitat municipal les obres a realitzar en el CEIP Llevant, l’antic Institut de Formació Professional i les noves instal·lacions de la Fundació Es Garrover. D’aquesta manera, amb la dita declaració es reconeix una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions  i obres (ICIO).

En concret, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) desenvolupa un projecte de reforma del paviment d’infantil en el CEIP Llevant. A més a més, l’IBISEC executa tres projectes d’obres a l’antic Institut de Formació Professional. Les primeres actuacions que es realitzen són la reparació de pilars i paraments, la substitució de baixants, la reforma de bany i el canvi de filloles. Així mateix, es contempla la substitució de conduccions fecals, i la reparació de la païda i de les fissures de la divisòria anterior. Finalment, l’IBISEC desenvolupa tasques de reforç per a bastaixos de fonament descalçat a l’edifici.

D’altra banda, l’Ajuntament considera que les obres que la Fundació Es Garrover duu a terme al carrer de Pérez Galdós són d’interès social, ja que el projecte que l’entintat desenvolupa és en benefici de persones amb problemes de salut mental del municipi d’Inca. Aquest preveu la construcció d’aules formatives per al servei ocupacional de la Fundació.

Finalment, cal destacar que la bonificació de l’ICIO ha estat possible perquè el consistori de la capital del Raiguer estableix en l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost aquest descompte per a aquelles obres o instal·lacions que tenguin un caràcter social, cultural, historicoartístiques o que fomentin l’ocupació.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image