La Direcció General de Trànsit –DGT– posa en marxa fins al pròxim diumenge una campanya intensiva de vigilància i control de camions i furgonetes a Inca. Dita campanya està emmarcada dins la programació anual de campanyes i operacions especials que duu a terme aquest organisme i que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca. “L’objectiu d’aquesta acció és millorar la seguretat vial i conscienciar els usuaris d’aquest tipus de vehicles sobre la importància de mantenir comportaments segurs”, ha declarat la regidora de Policia, Antonia Triguero.

Ag4T3RQmKIhtL9q_tsTxiBmCyem6rQ0n-yxSOa2Iycx7

La DGT ha advertit que el risc en la conducció de camions i furgonetes és major que en turismes, a causa de la càrrega que transporten i d’un menor equipament de seguretat activa i passiva. Segons les dades que aporta la pròpia DGT, els camions i furgonetes representen el 15,75 % del parc nacional de vehicles, i estan implicats en el 13 % d’accidents de trànsit.

D’aquesta manera, entre el dilluns 15 i el diumenge 21 la DGT realitzarà inspeccions aleatòries amb la col·laboració de les autoritats municipals mitjançant la participació de la Policia Local. Els agents faran especial incidència a verificar aspectes com les condicions tècniques i els elements de seguretat del vehicle, el seu pes, el condicionament de la càrrega, l’estat dels pneumàtics o l’adequat funcionament de l’enllumenat, indica Trànsit, que assenyala que també farà comprovacions administratives, documentació del vehicle o permís de conducció. A més, durà a terme controls del temps de conducció i descans, així com del consum d’alcohol, i vigilarà la velocitat i el manteniment de la distància de seguretat.

Compartir

ACTUALIDAD

Agenda

Otros

Newsletter Image