L’Ajuntament d’Inca inicia els tràmits legals per exercir l’acció judicial de divisió de la cosa comuna dels terrenys coneguts com a Camp del Constància i del Sallista. La finalitat d’aquesta actuació, aprovada pel Ple Municipal, és que el consistori, per la via de la subhasta, adquireixi la totalitat de les participacions i es converteixi en propietari únic.

Actualment, la propietat d’aquests terrenys està composta per un total de 450 parts indivisibles, de les quals l’Ajuntament d’Inca n’és propietari de 163. Aquesta situació ha dificultat que el consistori inquer, pel fet de no ser el propietari únic dels terrenys, hagi tingut dificultats jurídiques per realitzar inversions i modernitzar les instal·lacions. La solució a aquesta problemàtica històrica implicaria que l’Ajuntament adquirís la totalitat dels terrenys, fet que ha estat impossible fins avui per no haver pogut localitzar la totalitat dels propietaris dels terrenys, entre altres motius.

Per això, l’Ajuntament d’Inca, conjuntament amb l’assemblea de propietaris dels terrenys, ha acordat que el consistori municipal exerceixi l’acció judicial de divisió de la cosa comuna. L’exercici d’aquesta acció judicial condueix al fet que els terrenys es divideixin en tants de lots o parts físiques com propietaris hi hagi o, quan aquesta divisió física no sigui possible, com és el cas, es produeixi la venda pública en subhasta de la totalitat dels terrenys.

D’aquesta manera, l’acció de divisió es presenta com l’única alternativa que permetrà que l’Ajuntament adquireixi la resta de participacions indivises de les quals no és propietari. Per tant, la finalitat d’aquesta acció legal és únicament que els terrenys se subhastin i l’Ajuntament els pugui adquirir.

Així doncs, la interposició d’aquesta demanda implica que l’Ajuntament i els propietaris que s’han adherit demandaran a tots aquells altres que no s’han adherit o no han pogut ser localitzats. En aquest sentit, cal destacar que si els demandats decideixen acceptar la demanda, l’Ajuntament d’Inca es compromet a assumir les despeses que això ocasioni.

“Aquesta acció judicial és l’única solució per aconseguir que els terrenys del Camp del Constància i del Sallista siguin de titularitat municipal i poder realitzar inversions necessàries per al manteniment de les instal·lacions. D’aquesta manera, i amb el suport de molts dels copropietaris, donam resposta a una demanda històrica”, destaca el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image