• S’ha modificat també l’Ordenança fiscal per ampliar el termini de pagament a quatre mesos i facilitar els fraccionaments fins a 12 mesos sense interessos, a més d’ampliar l’import pel qual es necessita garantia a 18.000 €.
  • El nou paquet de mesures fiscals inclou, a més, la reducció de l’import mínim per fraccionar un deute, el qual passa dels 100 als 30 euros mensuals.

L’Ajuntament d’Inca posa en marxa importants mesures fiscals per tal de suspendre i flexibilitzar el cobrament de taxes i tributs municipals amb la finalitat de contribuir a reduir els efectes econòmics derivats de la crisi sanitària provocada pel COVID-19. “Ara més que mai hem d’estar al costat dels nostres ciutadans i prendre totes les mesures necessàries per ajudar-los, especialment als autònoms, PIME i empresaris que no han pogut desenvolupar la seva activitat a causa de l’estat d’alarma”, explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno. El paquet de mesures es va presentar durant la darrera Junta de Portaveus, i s’aprovarà aquest divendres en un Ple extraordinari, que se celebrarà a partir de les 12 hores.

D’aquesta manera, el consistori inquer aprovarà la derogació de l’Ordenança fiscal de la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires. Així doncs, durant els 2020 només es liquidarà el període de l’1 de gener al 13 de març als bars, cafeteries i restaurants per la instal·lació de les seves terrasses.

D’altra banda, pel que fa al padró de mercats, s’ha acordat també que es retornarà la quantitat proporcional al període en què no hagin pogut participar del mercat. Així mateix, aquesta mesura s’aplicarà també a la taxa d’ocupació de via pública per taxis i quioscos, i es retornarà la quantitat proporcional al període en què no hagin pogut desenvolupar la seva activitat. En aquest sentit, cal destacar que la passada setmana ja s’havia aprovat la modificació del període voluntari de pagament d’aquestes taxes, el qual s’ajornava durant dos mesos, passant de l’1 d’abril al 31 de juliol.

El paquet de mesures inclou també la reducció del rebut de fems a tots aquells locals i comerços que s’hagin vist afectats per les restriccions establertes durant el confinament i no hagin pogut desenvolupar la seva activitat. Quant a l’aigua, s’ha ampliat fins a quatre mesos el període voluntari de pagament dels rebuts.

A més a més, l’Ajuntament d’Inca ha modificat l’Ordenança de gestió, recaptació i inspecció per tal de reduir l’import mínim per fraccionar un deute o rebut, que ha passa dels 100 euros als 30 euros. Tampoc hi haurà interessos de demora en els ajornaments i fraccionaments dels rebuts fins a dotze mesos, amb la finalitat d’ampliar els terminis per poder fer front al deute. S’ha ampliat també l’import pel qual es necessita garantia a 18.000 €.

Així mateix, s’ha acordat també la suspensió dels lloguers dels locals municipals, ubicats als baixos del Mercat Cobert. Altrament, s’anul·la el cobrament de les concessions públiques dels locals de titularitat municipal que hi ha atorgades actualment, corresponents al Poliesportiu Mateu Cañellas i al Parc de les Illes Balears.

Finalment, el consistori durà a terme la devolució de la part proporcional del rebut del mes de març en què no es va poder prestar el servei de l’Escola d’Educació Infantil Toninaina i de l’Escola Municipal de Música. També es retornarà la part proporcional dels rebuts del Servei d’Esports, corresponent al període del 14 de març al 30 de maig.

“Des del primer dia que es va decretar l’estat d’alarma, des de l’Ajuntament estam treballant per definir un important paquet de mesures per ajudar a pal·liar els efectes econòmics generats per aquesta pandèmia”, explica el batle. Així doncs, cal destacar que la passada setmana el consistori va aprovar ja la destinació d’una nova partida d’aproximadament 450.000 a l’Àrea de Serveis Socials amb la finalitat d’ajudar les famílies en situació vulnerable i amb menys recursos, davant la crisi provocada pel COVID-19. Així mateix, s’està treballant en un pla d’impuls econòmic per potenciar la reactivació de la ciutat amb noves ajudes per a comerciats, restauradors i empresaris.

“No escatimarem esforços i destinarem tots els recursos al nostre abast per ajudar a tots els inquers i inqueres. Una de les nostres prioritats és protegir el teixit productiu i social per minimitzar l’impacte econòmic i aconseguir així una ràpida recuperació, una vegada supera la crisi”, afegeix Moreno.

 

 

 

 

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image