Després de la reforma integral obligatòria de la Residència Miquel Mir, el patronat ha decidit demanar al Consell de Mallorca que assumeixi la titularitat i la gestió del servei. La petició, segons els tècnics municipals, és necessària perquè resulta una competència impròpia per l’Ajuntament. A més, subratllen que les altes exigències de la prestació poden ser negatives per la sostenibilitat financera de l’Ajuntament. Amb tot això es demana a la institució insular la creació d’una comissió mixta per fer el traspàs. La demanda del Consistori es basa en la disposició addicional segona de la Llei 3/2017 que permet dur endavant aquesta sol·licitud perquè traspassa el sostre competencial de l’entitat local.

Una vegada el Ple de l’Ajuntament d’Inca aprovi aquesta demanda, es traslladarà al Consell de Mallorca per tal de continuar amb el procés. La intenció és que es faci un traspàs progressiu tant del servei com del personal i els recursos. Tot això es debatrà a la comissió mixta i els plens corresponents de cada institució hauran de conèixer el dictamen final i aprovar-lo. Així, finalment es determinarà una data definitiva i s’incorporarà al règim jurídic corresponent mitjançant un decret.

Compartir

ACTUALIDAD

Agenda

Otros

Newsletter Image