Fins a 8 entitats bancàries que tenen oficines a Inca han participat a la reunió informativa per a la creació d’una Borsa d’Habitatges de Lloguer Social. La inclusió dels bancs i caixes en aquest programa que es vol posar en marxa ben aviat és bàsica, ja que amb la crisi posseeixen immobles sense habitar. “Crec que és molt positiu que tots els assistents hagin manifestat la seva intenció de col·laborar, perquè indica el grau de compromís amb la ciutat”, ha explicat el batle, Virgilio Moreno. Les entitats, a la trobada, han expressat que una vegada que es tenguin els detalls del possible conveni s’anirà per feina per tal de posar habitatges a disposició del programa.

trobada_bancs_16

En aquests moments des de l’Àrea de Serveis Socials es treballa en la redacció d’un conveni amb la supervisió de l’IBAVI per poder oferir als participants del programa de la Borsa d’Habitatge Social d’Inca. “La nostra intenció és avançar cap a un model de lloguer social perquè creiem que és el que més encaixa amb la tipologia i necessitats dels futurs usuaris, que seran prioritzats pels tècnics, sobretot menors i casos d’emergència”, ha esmentat la regidora de Serveis Socials, María del Carmen Osés. Paral·lelament, es fa feina a concretar amb l’IBAVI l’aportació per part del Govern de les Illes Balears. Mentrestant, tècnics de l’Ajuntament d’Inca estan elaborant un informe sobre l’estat dels immobles municipals, amb l’objectiu de conèixer-lo perquè puguin formar part del programa.

La Borsa d’Habitatge Social serà un programa que té per objecte pal·liar les necessitats d’habitatge que l’actual crisi econòmica ha generat a Inca, a través de la seva creació. Aquesta borsa estarà constituïda per tots aquells habitatges que aportin tant els particulars, les entitats financeres, com les administracions i empreses públiques, així com les entitats socials no lucratives, i té com a destinataris finals les persones i famílies que no poden accedir a un habitatge digne, ni en propietat ni en lloguer, i acreditin el compliment dels requisits establerts pels tècnics municipals dels Serveis Socials.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image