Les obres de reforma i millora de la plaça Mallorca avancen a molt bon ritme i d’acord amb els terminis d’execució previstos. Així doncs, es preveu que el projecte estigui ja finalitzat a finals del mes de maig. «Aquest és un dels projectes més emblemàtics d’aquesta legislatura, tot i això no tenim pressa per inaugurar-lo. El nostre principal objectiu és que els resultats siguin òptims i es resolguin satisfactòriament totes les deficiències que tenia aquesta plaça», assenyala el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

D’aquesta manera, durant la fase final de les obres queden pendents només treballs d’instal·lació a l’aparcament i col·locació de vegetació i mobiliari urbà a la plaça. “El propòsit és aconseguir una plaça agradable i integrada dins l’entorn, que hi hagi activitat i que veïns i visitants la puguin gaudir”, comenta el regidor d’Urbanisme, Andreu Caballero.

Així mateix, actualment s’estan duent a terme també tasques de renovació de la dotació de tots els serveis. A més a més, durant aquests dos darrers mesos, s’han de realitzar tasques d’asfaltatge als carrers perimetrals i es renovarà la pavimentació de la zona.

En aquest sentit, recordar que des del passat més de febrer es va prohibir el trànsit pel carrer Barco, a causa de les obres de reforma i millora de la plaça Mallorca. Aquesta actuació va suposar canvis importants de circulació que ha afectat al trànsit rodat. Entre altres actuacions, s’han canviat les conduccions d’aigües residuals i s’han realitzat també millores de modernització de la xarxa d’aigua potable.

En aquest sentit, Moreno ha volgut agrair la col·laboració de la ciutadania, la qual ha respost molt positivament als canvis i ha tengut molta paciència davant aquest tipus d’efectes col·laterals derivats de l’execució de les obres.

Amb aquesta reforma de la plaça Mallorca, l’Ajuntament d’Inca pretén reconfigurar el conjunt en un espai públic molt més interrelacionat i integrat amb l’entorn. El projecte augmenta la relació entre els diferents nivells convertint el mur existent en unes grades. A més, s’esmenaran també totes les deficiències que tenia aquesta plaça amb la millora del paviment, la impermeabilització i l’eliminació de les lluernes que suposaven els canvis de cota. Les obres suposaran una inversió de 2,2 milions d’euros, dels quals 500.000 euros són aportats pel Consorci de la Borsa d’Allotjament Turístics.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image