Mitjançant un acord entre l’Agència Tributària de les Illes Balears – ATIB – i l’Ajuntament d’Inca, la Policia Local té a la seva disposició d’assistents digitals personals – PDA – per a la seva tasca diària. Aquests aparells tenen una connexió directa amb l’ATIB per tramitar els expedients sancionadors en matèria de trànsit i de seguretat viària. L’aparell registra la denúncia i emet un justificant amb el codi per poder realitzar el pagament a les oficines de l’agència o bé a les entitats bancàries associades. «Es tracta d’una millora per la tasca que realitzen els agents, però, a la vegada, ens permetrà oferir un millor servei a la ciutadania pels avantatges que suposa la gestió d’aquestes dades», ha dit la regidora de Policia, Antonia Triguero.

Amb el sistema es pot gestionar tant el pagament anticipat. Això suposarà un contacte permanent entre ATIB i Policia Local; fet que permet agilitzar la tramitació de processos. Cal esmentar que es dóna molta importància al tema de la seguretat de les dades d’acord a la legislació vigent i que suposarà l’obligació de fer una auditoria a tots els sistemes cada dos anys. A escala interna de gestió també hi haurà una protecció alta en aquest sentit. «L’objectiu és aconseguir un nivell d’excel·lència a l’administració», ha comentat el tinent batle d’Hisenda, Àngel Garcia.

Compartir

ACTUALIDAD

Agenda

Otros

Newsletter Image