La Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local del Ministeri de Política Territorial ha concedit una ajuda, en forma de subvenció, a l’Ajuntament d’Inca per al desenvolupament del projecte d’integració amb la Carpeta Ciutadana.

El cost total del projecte és de 40.172,00 euros, que ha estat subvencionats en el marc de la convocatòria «Projectes de Modernització i Digitalització en l’àmbit de les administracions de les entitats locals», impulsada pel Ministeri de Política Territorial.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image