L’Ajuntament d’Inca ha posat en marxa un projecte de conservació i restauració dels Qanats de la Font de la Canaleta, ubicats a la zona de So Na Monda. La finalitat d’aquesta intervenció és assegurar-ne la conservació futura en les millors condicions possibles d’aquest bé patrimonial, el qual forma part del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimonial del terme municipal d’Inca.

«Des de fa uns anys, es va detectar que els Qanats de la Font de la Canaleta es trobava en un estat de conservació molt dolent. Per això, s’ha considerat adient desenvolupar una intervenció per retornar-li, en la mesura del possible, el seu aspecte original i alhora assegurar la perdurabilitat en el temps. El nostre objectiu és que en un futur la ciutadania pugui visitar i descobrir aquest bé catalogat», assenyala el regidor de Patrimoni de l’Ajuntament d’Inca, Andreu Caballero.

Els Qanats de la Font de la Canaleta són un sistema de recollida i canalització d’aigua subterrània, que a través d’uns qanats, mines o galeries permetien la conducció per gravetat de l’aigua. El sistema hidràulic aprofitava el cabal de dos pous mitjançant dues galeries soterrades que confluïen al carrer del Grifó, on una canaleta conduïa l’aigua a la plaça de la Font (plaça del Bestiar). Actualment, aquest bé es troba en un estat molt desfavorable de conservació, ja que fa molt d’anys que va perdre la seva funció original. El sistema hidràulic data de l’època medieval islàmica, amb modificació del segle XIX, i al llarg de la història s’ha anat modificant l’aspecte formal i gradualment abandonant-se.

En concret, l’objecte d’aquesta primera fase del projecte és la conservació i la restauració de l’entorn protegit de l’exterior (les entrades, els marges i un pou d’aireig) i parcialment de l’interior (el primer tram de l’entrada del carrer del Grifó i l’escala i l’aljub de la Font de la Canaleta). Per tant, es durà a terme la neteja de les deixalles de l’exterior dels qanats, l’eliminació de la vegetació de la zona protegida de l’entorn, dels marges i del coll del pou d’aireig, la neteja de les pintades vandàliques, la remoció de morters impropis i la reintegració volumètrica de l’espai.

«La finalitat general de la intervenció és la d’assegurar la conservació futura dels Qanats de la Font de la Canaleta en les millors condicions possibles i aturar els processos de degradació i d’alteració actius, per minimitzar-ne l’acció i assegurar la preservació del bé cultural d’acord amb una actuació de conservació i restauració», explica la directora del projecte, Maria Antònia Cladera.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image