L’Ajuntament d’Inca ha posat en marxa un nou projecte per continuar amb la sectorització de la xarxa i millorar l’eficiència del servei d’aigua potable municipal. El contracte ha estat adjudicat a l’empresa Maties Amer SLU per un import total de 491.683,5 euros.

«La sectorització de la xarxa municipal d’aigua ens permet tenir un major control del consum i, alhora, feim una passa més per optimitzar el servei i poder dur a terme una gestió més eficient», explica el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Així doncs, l’objecte d’aquest projecte que permetrà controlar el consum és la instal·lació de noves canonades a les voravies i la calçada per tal de sectoritzar la xarxa d’aigua potable. En concret, es col·loquen nous comptadors de sectors, substituint diferents trams de canonada de transport, retirant les connexions de servei domiciliàries d’aquesta canonada i emplaçant noves canalitzacions que permetin tancar anells. D’aquesta manera, s’aconsegueix separar la xarxa de transport d’aigua portable de la xarxa de distribució als domicilis.

Les obres estan ja en marxa, i durant els darrers dies s’ha duit a terme la primera gran actuació al carrer de Son Ordre. De fet, el projecte es divideix en setze sectors que es troben a les següents zones: Canonge Alzina – Verge de l’Esperança, Germanies – plaça de toros, Terrers – Felip II, Fernández Cela, Mestre Torrandell, Muntanyeta, Sant Bartomeu, Jaume Armengol – Estrella, Canonge Payeras – Sant Miquel, Valella, Barco – plaça de Mallorca, Glòria, Ramón y Cajal, So na Monda – Formentor, habitatges dels Mestres i nucli antic.

El termini d’execució d’aquest projecte és d’aproximadament tres mesos. Finalment, cal recordar que de forma paral·lela l’Ajuntament d’Inca continua amb la instal·lació de comptadors digitals que també faciliten el control del consum d’aigua potable a la capital del Raiguer. «Hem fet un important esforç per prioritzar les inversions en el cicle de l’aigua, per millorar la xarxa municipal de manera gradual i minimitzar les pèrdues i els efectes adversos de les possibles avaries. La nostra finalitat és augmentar el rendiment de la xarxa i promoure un consum més òptim», destaca Moreno.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image