Virgilio Moreno Sarrió

Batle d’Inca. Regidor d’Urbanisme (PSIB-PSOE)