• [13/11/2019] Resultat de la prova del segon exercici. Es convoca els aspirants que han superat el segon exercici, el dia 2 de desembre a les 9.00 h a la Biblioteca Municipal del Claustre de Sant Domingo, per a la realització del tercer exercici de la fase d’oposició.
  • [05/11/2019] Data del segon exercici (prova tipus test). Es convoca els aspirants que han de realitzar el segon exercici consistent en un qüestionari tipus test, el dia 12 de novembre a les 10.00 h al Centre de Professorat d’Inca situat al carrer Mestre Torrandell 59.
  • [25/10/2019] Canvi de lloc de la realització del primer examen del procés selectiu. La prova de coneixements de català es realitzarà dia 28 d’octubre de 2019 a les 10.20 hores, a la Sala Pinell del Claustre de Sant Domingo.
  • [09/10/2019] Llista provisional d’admesos. Es convoca els aspirants que no hagin acreditat disposar del nivell B2 de coneixements de llengua catalana, per a la realització del primer exercici, el dia 28 d’octubre de 2019, a les 10.20 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
  • [11/03/2019] Model d’instància
  • [07/03/2019] Bases reguladores de la convocatòria (BOIB núm. 30 07/03/2019)

Presentació d’instàncies fins al 4 d’abril de 2019.

Convocatòria per a la cobertura de manera interina d’una plaça de tècnic mitjà d’Administració especial (TMAE) d’Intervenció i la creació d’un borsí d’aquesta categoria mitjançant el sistema d’oposició.

Compartir