Avís legal

AVÍS LEGAL

L’AJUNTAMENT D’INCA, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a la disposició de les persones usuàries el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com informar a totes les persones usuàries del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i al compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

AJUNTAMENT D’INCA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement de les persones usuàries aquestes obligacions, i s’entén com a suficient amb la publicació en el lloc web de l’AJUNTAMENT D’INCA.

DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: https://incaciutat.com
Nom comercial: AJUNTAMENT D’INCA
Denominació social: AJUNTAMENT D’INCA
CIF: P0702700F
Domicili social: plaça d’Espanya, 1 – 07300 Inca (Illes Balears)
Telèfon: 871 914 000
Adreça electrònica: protecciodedades@ajinca.net
Inscrita en el Registre Públic: …

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, i són ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza  expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal https://incaciutat.com/.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i el seu sol esment o aparició en el lloc web no implican l’existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part  d’aquest.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-la a través de l’adreça electrònica protecciodedades@ajinca.net.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

ÚS DE COOKIES

Aquest lloc web pot utilitzar galetes (cookies) tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de la persona usuària. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida d’aquestes. Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, els serveis, les promocions o els concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc.; en aquests casos les galetes són prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari/ària. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari. Aquest lloc web utilitza cookies analítiques (_ga o _utm) propietat de Google Analytics, persistents durant dos anys, per habilitar la funció de control de visites úniques amb la finalitat de facilitar-li la seva navegació. A tot usuari que visita la web se l’informa de l’ús d’aquestes cookies mitjançant un bàner flotant, considerant que si accepta el tractament està d’acord amb el seu ús. En el cas d’acceptar el seu ús el bàner desapareixerà, encara que en tot moment podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra política de cookies. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i  impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

OBLIGACIONS DE LA PERSONA USUÀRIA

Per a l’ús del lloc web, l’usuari manifesta que és major de divuit anys. Per fer ús del lloc web les persones menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar el lloc web i els serveis vinculats a aquest, de manera diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el que es disposa en aquestes condicions generals i en les particulars que siguin aplicables. Així mateix, ha d’abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el normal funcionament i gaudi per part dels usuaris/àries del lloc web, i dels serveis vinculats a aquest, o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets dels titulars del lloc web, dels seus proveïdors, usuaris o, en general, de qualsevol tercer. L’usuari, en la utilització del lloc web i dels serveis vinculats a aquest, s’obliga a:

  1. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web, o a través de qualsevol dels serveis vinculats a aquest, cap programa d’ordinador, dada, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible de causar-hi danys, en qualsevol dels serveis vinculats a aquest o en qualssevol equips, sistemes o xarxes de les titulars del lloc web, de qualsevol usuari, dels seus proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que d’una altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquest.
  2. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats a aquest.
  3. No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics dels titulars del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
  4. No introduir o difondre qualsevol informació que fos difamatòria, injuriosa, obscena, amenaçadora, xenòfoba, inciti a la violència, que inciti a la discriminació per raons de sexe, raça, ideologia o religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent. En el cas que qualsevol persona usària consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en el lloc web o accessibles a través d’aquest, haurà d’enviar una notificació als titulars del lloc web dirigint un correu electrònic a protecciodedades@ajinca.net.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i es procedirà a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, tot posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa càrrec de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, les autoritats i les forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari/ària consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per la persona usuària. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit, que permet el posterior processament de les dades, amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals més pròxims a Inca.

Newsletter Image