AVÍS LEGAL

Condicions legals d’ús del portal i la seva acceptació.

Aquestes són les condicions generals que regulen l’ús del servei del portal d’Internet:

  1. A través del portal es facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts posats a disposició dels ciutadans.
  2. El titular es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del portal, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.
  3. El portal és totalment gratuït per als seus usuaris. No obstant això, la utilització de certs serveis podrà requerir la subscripció prèvia.
  4. L’usuari es compromet a utilitzar el portal de manera correcta i d’acord amb la llei.
  5. L’usuari respondrà dels danys i prejudicis de tota naturalesa que el portal pugui patir.
  6. El portal no es fa càrrec del mal ús i de les irregularitats en els equips informàtics dels usuaris.

En compliment d’allò que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest portal web:

Ajuntament d’Inca
CIF P0702700F
Plaça d’Espanya, 1
Tel. 871 914 000
Fax 971 880 819
batlia@ajinca.net

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La recollida de dades personals dels usuaris d’aquest lloc web es realitzarà amb l’única finalitat de millorar la prestació dels serveis amb el titular del portal web, així com per a la gestió adequada dels tràmits.

El titular garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es rebran, així com la implementació de les mesures, tant d’ordre tècnic com organitzatiu, que garanteixin la seva seguretat.

Aquestes dades s’incorporaran als corresponents fitxers informatitzats de l’organisme i en cap cas seran emprades amb finalitat comercial o se’n farà entrega a terceres parts, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

La persona usuària autoritza el tractament automatitzat de les dades personals que voluntàriament ha subministrat en qualsevol de les seccions d’aquest lloc web. De la mateixa forma, la persona interessada respondrà de la veracitat de les dades facilitades, i aquesta institució es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que faciliti dades falses, sense perjudici de la resta d’accions que procedeixin en dret.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal.