Borsí de personal funcionari mitjançant sistema de concurs, escala d’Administració especial, subescala de serveis especials, grup C, subgrup C1, de la Policia Local de l’Ajuntament d’Inca.

Compartir

Newsletter Image