Les persones aspirants que han superat la fase d’oposició han de presentar l’acreditació dels diferents mèrits que hagin d’esser valorats a la fase de concurs fins al dia 5 de març de 2018.

Es convoca el dia 19 de febrer, a les 9 hores, a l’entrada del Cementeri Municipal (carrer dels Ferrers), els aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició, per a la realització del tercer exercici (prova pràctica).

Es convoca el dia 9 de febrer de 2018, a les 9 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, els aspirants que han superat el primer exercici de la fase d’oposició i els que han acreditat disposar del nivell B1 de coneixements de llengua catalana per a la realització del segon exercici (qüestionari amb respostes alternatives).

Es convoca el dia 5 de febrer de 2018, a les 9.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, els aspirants que no hagin acreditat disposar del nivell B1 de coneixements de llengua catalana, per a la realització del primer exercici.

Compartir

Newsletter Image