Les persones aspirants que han superat aquesta fase d’oposició poden presentar l’acreditació dels mèrits fins al 9 de març de 2018.

Es convoca el dia 23 de febrer de 2018, a les 9.00 hores, a les pistes de petanca situades al c/ Maó (vivendes Can López), els aspirants que han superat el segons exercici de la fase d’oposició per a la realització del tercer exercici (prova pràctica).

Es convoca el dia 16 de febrer de 2018, a les 9.00 hores, a la Biblioteca Municipal del Claustre de Sant Domingo, els aspirants que han superat el primer exercici de la fase d’oposició i els que han acreditat disposar del nivell B1 de coneixements de llengua catalana per realitzar el segon exercici de la fase d’oposició (qüestionari amb respostes alternatives).

Es convoca el dia 6 de febrer de 2018, a les 9.30 hores, a la Biblioteca del Claustre de Sant Domingo, els aspirants que no hagin acreditat disposar del nivell B1 de coneixements de llengua catalana, per a la realització del primer exercici.

Compartir

Newsletter Image