Les persones aspirants que han superat aquesta fase d’oposició poden presentar l’acreditació dels mèrits fins al 9 de març de 2018.

Es convoca el dia 21 de febrer, a les 10.15 h, al Museu del Calçat i de la Pell (Quarter General Luque), els aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició per a la realització del tercer exercici (prova pràctica).

Es convoca el dia 15 de febrer, a les 9 hores, a la Biblioteca Municipal del Claustre de Sant Domingo, els aspirants que han superat el primer exercici de la fase d’oposició i els que han acreditat disposar del nivell B1 de coneixements de llengua catalana per tal de realitzar el segon exercici de la fase d’oposició (qüestionari amb respostes alternatives).

Es convoca el dia 7 de febrer de 2018, a les 9.30 hores, a la Biblioteca del Claustre de Sant Domingo, els aspirants que no hagin acreditat disposar del nivell B1 de coneixements de llengua catalana per a la realització del primer exercici.

Compartir

Newsletter Image