Les persones aspirants que han superat aquesta fase d’oposició poden presentar l’acreditació dels diferents mèrits fins al dia 20 de març de 2018.

Es convoca el dia 28 de febrer, a les 9 hores, a l’entrada del Cementeri Municipal, situat al carrer dels Ferrers, els aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició per a la realització del tercer exercici (prova pràctica).

Es convoca el dia 16 de febrer, a les 12 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, els aspirants que han superat el primer exercici de la fase d’oposició i els que han acreditat disposar del nivell B1 de coneixements de llengua catalana per tal de realitzar el segon exercici de la fase d’oposició (qüestionari amb respostes alternatives).

Es convoca el dia 8 de febrer, a les 9.30 hores, a la Biblioteca Municipal del Claustre de Sant Domingo, els aspirants que no han acreditat documentalment disposar del nivell B1 de català, per tal de realitzar el primer exercici consistent en la prova de coneixements de llengua catalana.

Compartir

Newsletter Image