Es convoca els aspirants que han superat el segon exercici, el dia 15 d’abril de 2019, a les 9.30 hores, a la Biblioteca Municipal del Claustre de Sant Domingo, per a la realització del tercer exercici de la fase d’oposició (resolució de supòsits pràctics).

Es convoca els aspirants admesos, el dia 6 de febrer de 2019, a les 10 hores, a la Biblioteca Municipal del Claustre de Sant Domingo, per a la realització del segon exercici de la fase d’oposició (qüestionari tipus test).

Cobertura interina d’una plaça de cap del departament d’Informàtica i posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria.

Compartir

Newsletter Image