Bases i convocatòria d’un borsí de educadors infantils a la Fundació pública llar d’infants Toninaina d’Inca, mitjançant el sistema de concurs oposició.

Compartir

Newsletter Image