El 2014 s’incrementà en un 20 % el nombre de persones que pagaren els seus imposts en diferents mensualitats

La taxa de fems, l’IBI o l’impost de vehicles es poden abonar de forma mensual, trimestral o anual. Això sí, si es vol pagar de forma fraccionada, s’haurà de presentar una petició abans del 28 de febrer.

El pagament fraccionat no suposa cap tipus d’interès ni recàrrec addicional per al ciutadà i, a més, se’n pot beneficiar tothom sense cap tipus de limitació.

El passat any, el tercer en què es va poder realitzar aquest nou sistema de pagament, s’hi acolliren un total de 4.785 rebuts, xifra que representa un increment proper al 20 %. L’Ajuntament tornarà a realitzar una intensa campanya informativa per tal de donar a conèixer aquest sistema.

El batle, Rafel Torres, i el regidor d’Hisenda, Toni Aguilar, han presentat la campanya informativa que es durà a terme les properes setmanes per tal que tots els ciutadans coneguin que tenen aquesta opció.

Torres considera que “és una fórmula fantàstica per ajudar els ciutadans, ja que repartir els pagaments ho fa manco feixuc, però encara ara molta gent desconeix que té aquesta possibilitat”.

De fet, Torres ha posat de relleu que “només un 8 % dels rebuts generats per taxa de fems, IBI o impost de vehicles es paguen de forma fraccionada i hi ha molt de marge de creixement encara”.

La major part dels rebuts fraccionats, fins a 2.159, corresponen a la taxa de fems, uns altres 465, a l’impost de vehicles, i 1.161, a l’impost de béns immobles.

A part de la possibilitat de fraccionar el pagament de rebuts existeix la fórmula de pagament anticipat del rebut de la contribució que inclou un descompte del 5 % amb un límit de 60 euros. Això no obstant, en aquest cas, s’ha de pagar el rebut abans d’acabar el mes de gener.

El consistori inquer és pioner a tot l’Estat a crear bonificacions fiscals. Els col·lectius més beneficiats són joves que compren el seu primer habitatge, pensionistes, famílies nombroses, persones amb discapacitat, famílies amb tots els membres en l’atur… En la majoria de casos hi ha descomptes del 55 % en l’IBI, però que poden arribar al 90 %, a més d’en altres camps.

S’ha de destacar que, pel que fa a les bonificacions fiscals, els ciutadans tenen un major marge de maniobra, ja que es poden sol·licitar fins al 30 de maig. L’Ajuntament també farà una nova campanya específica per donar-les a conèixer.

Compartir

Newsletter Image