Els comptes per a 2015 ascendiran a 24,8 milions d’euros i preveuen mantenir la despesa en Serveis Socials

L’Ajuntament haurà d’aportar 1,7 milions de subvenció per mantenir la residència, l’Escoleta i l’Escola de Música

Mantenir els Serveis Socials, apostar per formació i l’ocupació, i per la millora de la xarxa d’aigua seran les prioritats dels pressuposts municipals del proper any.

Aquests comptes, a més, faran possible congelar de nou tots els imposts i taxes municipals, reduir el deute i mantenir tots els serveis externs com ara l’Escoleta Municipal, l’Escola de Música i la Residència Miquel Mir.

L’equip de govern municipal ha presentat avui els nous pressuposts, que ascendiran a 24,8 milions d’euros. Això representa un increment mínim del del 0,30 % respecte del 2014.

El batle, Rafel Torres, acompanyat de la tinent de batle, Rosa Tarragó, i del regidor d’Hisenda, Antonio Aguilar, ha definit aquests comptes com realistes i adaptats a les necessitats d’Inca a partir dels recursos disponibles.

A l’apartat d’ingresos destaca la reducció en un 3,68 % de la recaptació per impost de béns immobles.

Es preveu també incrementar un 33 % la recaptació referent a les taxes d’impost de construccions no per un increment de l’activitat, sinó com a continuació de la inspecció que s’està fent en aquest camp per tal que tothom pagui com correspon i ningú faci trampes en aquest sentit. Tots hem de ser iguals davant la llei.

En relació amb el finançament extern, destaca un increment de quasi un 4 % a causa de l’augment en la participació dels tributs de l’Estat i també dels 273.000 euros que aporta el SOIB per la realització de tres tallers d’ocupació.

Quant a les despeses, cal remarcar que els serveis municipals com ara neteja, enllumenat, recollida de fems, serveis socials o foment i ocupació seran la partida més important. 1 de cada 3 euros de l’Ajuntament s’invertiran en aquest capítol. Seran més de 8,7 milions d’euros. Després figurarà el capítol de personal amb 8,4 milions.

L’Ajuntament continuarà fent un important esforç per minvar el deute municipal. El proper any s’eliminaran uns altres 2,3 milions d’endeutament.

Respecte al capítol d’inversions, el 2015 no serà un any amb grans obres. Per una banda, s’executaran les obres pendents del present exercici i que són la majoria de les que es varen preveure amb la incorporació del superàvit. Per contra, s’intentarà continuar suplint les possibles mancances existents en àrees com policia, cementeri, camins i vies o cultura.

Això sí, destaca una despesa de 400.000 euros per millorar la xarxa d’aigua i una altra de 74.548 euros per diferents inversions destinades a millora de carrers de la ciutat.

Capítol a part es mereixen els pressuposts de tres serveis importantíssims per a l’Ajuntament: la Residència Miquel Mir, l’Escola Infantil Toninaina i l’Escola de Música Antoni Torrandell. El seu manteniment anual implica que l’Ajuntament ha d’aportar 1,7 milions anuals per cobrir despeses quan amb les taxes que es paguen es cobreixen al voltant de 650.000 euros. Això implica que els usuaris només paguen un de cada tres euros que costen aquests serveis.

L’Escoleta Toninaina té un pressupost de 722.563 euros, dels quals, amb les taxes que paguen els pares, només se’n cobreixen 211.000. La Residència Miquel Mir tendrà uns comptes d’1,2 milions, dels quals amb taxes es preveu recaptar 338.000 euros. L’Escola de Música per contra necessitarà 350.000 euros i amb el pagament dels usuaris només en cobrirà poc més de 100.000.

En tots aquests serveis les taxes quedaran congelades, la qual cosa, segons el batle Torres, “demostra la voluntat de l’equip de govern de fer accessibles al màxim de gent tots aquests serveis”.

El batle ha exposat que “des de l’Ajuntament seguirem lluitant perquè s’executin al més aviat possible una sèrie de grans inversions pendents i necessàries per a la nostra ciutat, com són: la Ronda Nord, el Teatre Principal i la rehabilitació del Col·legi Públic Llevant i la reparació de deficiències al Miquel Duran i Saurina”.

Compartir

Newsletter Image