L’Ajuntament destina 60.000 euros als centres escolars que els repartiran entre els nins amb dificultats econòmiques

Fins a 470 alumnes d’Inca es veuran beneficiats per la línia d’ajudes que ha habilitat l’Ajuntament d’Inca per enguany per a la compra de llibres de texte i material didàctic.

Després de la darrera reunió del Consell Municipal d’Educació i de la Comissió informativa de cultura s’ha dedicit el sistema que se seguirà per a la distribució dels 60.000 euros que hi ha prevists als pressuposts per a aquesta finalitat.

Finalment seràn els centres escolars directament els que rebran els doblers i els usaran per pagar els llibres corresponents a alumnes de famílies amb recursos limitats.

Cadascun dels centres de primària i secundària ha remès a l’Àrea de Cultura les dades sobre el número d’alumnes que presenten aquesta problemàtica i que s’eleva a 470 en total. En cada cas, el centre subministrarà el material i després passarà la factura a l’Ajuntament degudament justificada.

Cada alumne es beneficiarà amb una quantitat d’uns 120 euros en llibres. Seguint les dades aportades pels 12 centres inquers, 306 alumnes corresponen a centres públics i 164 a concertats. Pel que fa a cicles, 312 ajudes anirien a estudiants de primària i 143 als de secundària.

Aquestes ajudes es limitaran només als alumnes empadronats a Inca. Aquesta actuació preveu potenciar els sistemes de reutilització de llibres existents als centres escolars.

En els casos que no hi existeixi un programa de reciclatge de llibres els alumnes hauran de retornar aquest material al centre al centre en bon estat a finals de curs per tal que pugui ser usat després per altres nins.

Aquest sistema s’ha adoptat escoltant la opinió dels representants dels centres escolars. També s’ha tengut en compte que fos la fórmula més àgil i fàcil per a les famílies i manco burocràtica per a tots els afectats.

Ara s’articularà la via de tramitació per que es puguin començar a abonar aquestes quantitats als centres escolars en el termini de temps més ràpid possible.

Compartir

Newsletter Image