Les persones ciutadanes de la UE residents a Espanya que reuneixin els requisits per a ser electors poden exercir el dret de sufragi actiu en les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 si manifesten la seva voluntat de vot.

Forma de sol·licitud:

  1. Per Internet, a la Seu Electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística.
  2. Personalment a l’Ajuntament de residència presentant el formulari emplenat. Oficina del Padró a Inca. C/ de Sant Francesc, s/n. Tel. 871 914 300 ext. 3.

També poden sol·licitar la inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, les persones estrangeres residents a Espanya de païssos amb acord de reciprocitat de vot (Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit i Trinitat i Tobago).

Forma de sol·licitud:

  1. Per Internet, a la Seu Electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística.
  2. Personalment a l’Ajuntament de residència presentant el formulari emplenat. Oficina del Padró a Inca. C/ de Sant Francesc, s/n. Tel. 871 914 300 ext. 3.
  3. Per correu postal, en resposta a una carta enviada per l’INE.

Condicions per a la inscripció:

  1. Ser major de 18 anys i no estar privat/ada del dret de sufragi actiu.
  2. Estar inscrit/a en el Padró municipal d’habitants.
  3. Estar en possessió de l’autorització de residència a Espanya.
  4. Haver residit legalment a Espanya el temps exigit. Aquest requisit es podrà justificar aportant un certificat de residència expedit per la Comissaria de Policia.

Termini per a la sol·licitud:

De l’1 de desembre de 2022 al 15 de gener de 2023.

Compartir

Newsletter Image