Formulari Incart

Inscripcions tancades.

1. Dades Personals

2. Tipus de proposta

3. Dades de l'obra

Mesures (altura i amplada) (altura, amplada i profunditat) en cas de presentar una proposta que inclou diferents peces, especificar les mesures de cada una. En cas d’obres audiovisuals indicar les mesures de la pantalla o suport previst per a la projecció

4. Dades de contacte

Informació que es farà pública en cartel·les, difusió, catàleg, etc

5. Disponibilitat horària

Indicar tots els dies que està disponible. Es por marcar més de una opció.

Entrega i muntatge*

Desmuntatge i recollida*

6. Requeriments tècnics

L’Ajuntament disposa d’una partida reduïda de material expositiu, tot i que el posa a l’abast dels participants, no garanteix que aquest sigui suficient per poder cobrir totes les necessitats tècniques.

7. Espai expositiu

Els participants sols realitzen una proposta, l’espai l’assigna l’organització

8. Activitats complementàries

9. Observacions

10. Acceptació