L’Ajuntament d’Inca ha començat aquesta setmana un projecte per a la realització d’una nova pavimentació asfàltica, terraplenament, neteja i poda lateral de diversos camins del municipi. El pressupost total per a la realització d’aquestes tasques, les quals desenvoluparà l’empresa Hermanos Gost Simó, SA, ascendeix a 65.773,8 euros.

Concretament, es renovarà la pavimentació asfàltica del camí de sa Vinya amb una superfície de 2.450 m², la qual es troba en molt mal estat. De forma paral·lela, també es realitzaran tasques de terraplenament i reparació del paviment asfàltic a altres camins de fora vila.

Així mateix,  en el camí Vell d’Alcúdia, el camí de Son Bosch i el camí Vell de Muro s’efectuaran treballs de desbrossament i poda dels arbres que envaeixen la calçada de la via pública. La neteja lateral dels camins es durà a terme amb una màquina desbrossadora de matolls i herbes, i l’escombratge de les restes vegetals es realitzarà amb una pala carregadora. D’altra banda, la poda lateral es realitzarà de manera mecànica amb una pala carregadora que porta incorporades pinces per a poda forestal. A més a més, es faran els treballs manuals necessaris per a una perfecta neteja o poda en els llocs on la poda i la neteja mecànica hagi estat insuficient o hagin de realitzar-se treballs de neteja addicionals.

En aquest sentit, cal recordar que a finals de 2019 i principis de 2020 l’Ajuntament d’Inca ja va renovar la pavimentació asfàltica de diversos camins de fora vila del municipi, amb una superfície total de més de 10.000 m². Durant aquest projecte, es varen realitzar tasques d’asfaltatge en el camí de Llubí a Sencelles, en el camí de Can Mairata i en el camí des Resquell, per un import total de 90.003,81 euros.

“Durant aquests cinc anys hem apostat per solucionar una demanda dels veïnats de la zona de rústic del municipi. És molt important anar realitzant tasques de millora i reparació periòdicament, i aconseguir que tots els camins es mantinguin en un bon estat de manteniment”, explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

 

Compartir

Newsletter Image