• Aquest projecte de substitució i millora de l’enllumenat públic s’ha desenvolupat en el marc d’una subvenció de l’IDAE.
  • La finalitat d’aquesta actuació és millorar l’eficiència energètica i disminuir la contaminació lumínica.

L’Ajuntament d’Inca ha desenvolupat dos projectes de substitució de lluminàries de VSAP per noves lluminàries de tecnologia LED a diversos carrers d’Inca, concretament a la zona oest del municipi. D’altra banda, s’han desenvolupat actuacions a la zona est per millorar l’enllumenat públic.

«La finalitat d’aquestes actuacions és reduir el consum d’energia elèctrica, per tal de disminuir així l’emissió de diòxid de carboni i la despesa econòmica. A més a més, s’alleuja la contaminació lumínica i es minven les emissions lumíniques cap al cel, amb la limitació de les molèsties als veïnats. D’altra banda, s’aconsegueix allargar la vida de les lluminàries, i el seu manteniment és mínim comparat amb les antigues instal·lacions», explica el batle d’Inca Virgilio Moreno.

En el marc del primer projecte, l’actuació s’ha duit a terme en un total de 25 quadres elèctrics i 1.370 lluminàries. En aquest sentit, cal destacar que s’han substituït 602 de VSAP, i d’aquesta manera s’ha aconseguit més d’un 36 % la potència instal·lada. Pel que fa a la zona est, s’han renovat un total de 1.306 punts de llum amb tecnologia LED, la qual cosa suposarà una reducció de les emissions de CO2 de mínim el 30 %.

En conjunt, per tant, el consistori inquer ha canviat i modernitzat un total de 2.676 lluminàries per seguir millorant així l’eficiència energètica del municipi.

Aquest projecte està cofinançat en la quantitat de 500.000 euros a través d’una subvenció concedida per l’nstituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico, mitjançant Resolució de data 23 de maig de 2022 en el context del Reial decret 616/2017, de 16 de juny, mitjançant el qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni, en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

Així doncs, gràcies a la subvenció el consistori de la capital de la Part Forana substitueix l’enllumenat antic de VSAP per llums LED. D’aquesta manera, s’aconsegueix una millora en el consum, el rendiment i l’eficiència energètica i, alhora, el servei al ciutadà.

 

 

Compartir

Newsletter Image