INCLÀSSIC 2020

  • 12 de juny – Grup de cambra de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears / 20.30 h / Claustre de Sant Domingo
  • 19 de juny – Duet Mas Porcel, guanyador d’Art Jove 2019 / 20.30 h / Casal de Cultura (sala d’actes)
  • 27 de juny – Orquestra de Cambra de Mallorca. Director: Bernat Quetglas / 20.30 h / Claustre de Sant Domingo

Reserva d’entrades: tel. 971 881 420, de 9 a 15 h

Màxim de dues entrades per persona

Compartir

Newsletter Image