Durant la reunió de la Comissió de Festes, l’equip de govern va traslladar a les associacions participants la intenció de crear un nou tipus de festes. L’objectiu és elaborar un model més proper, tenir en compte les diferents franges d’edat i augmentar-ne la participació. «Creiem que és necessari aconseguir que els inquers i les inqueres se sentin seves les festes patronals, volem que aquests actes serveixin per fer poble», ha dit Antoni Peña, regidor de Festes. A més, tot això ha d’anar conjugat amb una despesa econòmica sostenible. Des de l’equip de govern es potenciarà aquest canvi d’arquetip de festes, ja que es pensa que està més d’acord amb les necessitats de la ciutat i amb la realitat socioeconòmica. «El nostre exemple són esdeveniments que siguin atractius per a totes les franges d’edat dels veïns», ha declarat Peña.

5003

La majoria dels assistents a la reunió varen veure amb bons ulls el fet d’aplicar un model nou, ja que la participació no era excessiva. «Considerem que només aconseguirem que els inquers i les inqueres se sentin les festes com seves si troben actes que siguin del seu interès, i per això comptar amb l’opinió de veïns i associacions és important», ha comentat el batle, Virgilio Moreno. També, durant la reunió es va dir que augmentarien les activitats infantils i per a joves, atès que han estat dos col·lectius que demanden més participació. Però no s’ha deixat de banda la segona i tercera edat amb cites que ja s’han convertit en tradicionals. Així mateix, s’estan preparant alguns esdeveniments nous per a tots els públics.

«L’objectiu de tot el programa de festes, que es presentarà aviat, és aconseguir que tothom hi participi i s’ho passi bé», ha comentat Peña. Es pretén, progressivament, consolidar aquest model a les celebracions municipals.

Compartir

Newsletter Image