L’Ajuntament d’Inca aportarà 63.060 euros a la Unió Musical Inquera. Aquests doblers es distribuiran en dos convenis diferents. El primer per un valor de 27.085 euros anirà adreçat a garantir l’activitat de la banda i el segon per valor de 35.985 anirà dirigit al manteniment de l’Escola de Música Jaume Albertí.

El batle, Rafel Torres, i el president de la Unió Musical Inquera, Alberto Moreno han signat el conveni de col·laboració entre totes dues entitats. Els doblers permetran donar continuïtat al projecte de la Unió Musical Inquera.

L’acord suposa continuar amb el reconeixement de la Unió Musical Inquera com la banda musical representativa de la ciutat i la seva convidada a participar en els actes tradicionals.

A canvi de l’aportació econòmica la Unió Musical Inquera realitzarà 11 actuacions anuals a demanda de l’ajuntament que estaran fixades a principis d’any en un calendari. De la mateixa manera, la banda es compromet a realitzar dues actuacions més a petició de la batlia al llarg de l’any.

El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació de les despeses realitzades per l’entitat i vendrà a pal·liar el dèficit anual que es desprengui d’elles.

Pel que fa a l’escola l’Escola de Música Jaume Albertí, escola depenent de la Unió Musical Inquera, el conveni estableix una ajuda màxima de 35.985,7 €. Aquesta quantitat es lliurarà una vegada que es presenti la documentació i es justifiqui la despesa corresponent a aquesta anualitat. Dita quantitat es destinarà a cobrir el dèficit que es desprengui de la liquidació d’ingressos i despeses de l’entitat.

El conveni també recull que l’Ajuntament continuarà posant a disposició de l’Escola de Música Jaume Albertí un local per a les classes a l’edifici de Sa Quartera, amb el mobiliari i equipament actual. La Unió Musical Inquera, per la seva banda, assumirà les depeses d’electricitat i de manteniment de les dependències de Sa Quartera i de l’equipament corresponent.

L’Ajuntament d’Inca vol reconèixer amb aquest conveni el paper difusor de la cultura musical que desenvolupa la Unió Musical Inquera i la seva tasca per construir una pedrera de joves músics que alimenti la banda.

Compartir

Newsletter Image