L’Ajuntament d’Inca i la Fundació Es Garrover han signat avui conveni de col·laboració per a la cessió de l’ús d’un habitatge de titularitat municipal. La finalitat d’aquest acord és donar resposta residencial a les persones amb trastorn mental d’Inca que atenen des de la Fundació.

«En moments en què és molt complicat per a tothom accedir a un habitatge, ho és especialment més per als col·lectius vulnerables, com les persones amb trastorn de salut mental. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament mantenim ferm el nostre compromís amb la Fundació Es Garrover i seguim treballant conjuntament per generar noves oportunitats per accedir a un habitatge per als seus usuaris i fomentar la seva integració», assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Així doncs, a partir d’ara Es Garrover podrà fer ús, de forma gratuïta i temporal, de l’habitatge de titularitat municipal situat en el carrer de Blanquerna i contribuir així a generar noves places d’habitatge per a persones amb problemes de salut mental. La Fundació Es Garrover desenvolupa diversos projectes dirigits a donar solucions residencials a les persones participants als seus serveis, i cobreix així una de les primeres necessitats de tota persona.

«Per donar solucions a la problemàtica residencial, és fonamental continuar amb l’aposta de serveis com el de suport a l’habitatge o habitatge supervisat, així com posar en marxa noves modalitats d’habitatge compartit o habitatges propis, amb suports adaptats a les necessitats de cada persona», explica Pere Quetglas, gerent de la Fundació.

Durant tot el termini de vigència del Conveni, la Fundació Es Garrover haurà de procedir, a càrrec seu i sense cap cost per al consistori inquer, a realitzar les reformes, obres i instal·lacions que siguin necessàries perquè l’habitatge reuneixi les adequades condicions per complir amb la finalitat a la qual es destina. Igualment, la Fundació es compromet a la neteja i conservació de l’habitatge que se li cedeix, de forma que en tot moment presenti un bon estat de manteniment, i a reposar els elements que es deteriorin i fent les reformes que siguin necessàries.

En aquest sentit, cal destacar que l’Ajuntament ja va cedir a la Fundació Es Garrover un primer habitatge l’any 2021 situat a l’avinguda de Jaume I per a la implementació d’aquest programa a la capital del Raiguer. Actualment, l’immoble disposa de capacitat per a tres persones i, des de la seva inauguració, ha servit de llar per a un total de sis persones.

La Fundació Es Garrover és una entitat sense ànim de lucre que des de 1997 treballa per a la recuperació i la inserció social i laboral de persones amb trastorn mental. El 2023 van participar en els seus programes i serveis 251 persones, amb un equip de 62 professionals.

Compartir

Newsletter Image